Lublin. Dyskusja o krajowej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność

Lublin. Dyskusja o krajowej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych

W Lublinie dyskutowano 8 czerwca br. o krajowej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Spotkanie odbyło się w ratuszu – prelegenci analizowali między innymi udział samorządów w realizacji poszczególnych zadań. 

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są częścią systemu, nie jest to akcja, ale wieloletni program – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jednym z głównych priorytetów strategii jest zwiększenie możliwości podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami. Zapowiedział reformę warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczy ponad 27 tys. osób, ale w ostatnich latach tylko po około 1,5 proc. z nich weszło na rynek pracy. „Osoby, jak trafią do tego warsztatu, to są w nim na stałe” – wskazał. „Różne prace się toczą i wkrótce państwo zobaczą, jakie ustawy będą zmieniane w tym roku, jakie w kolejnych latach, jakie zmiany systemowe pojawią się w najbliższym czasie” – powiedział.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że w tym roku Fundusz przekazał samorządom 1,7 mld zł. Organizacje pozarządowe otrzymały 415 mln zł.

Wiceprezydent Lublina Monika Lipińska poinformowała, że w mieście tym, liczącym ponad 340 tys. mieszkańców, 18 proc. stanowią osoby z różnymi niepełnosprawnościami. „Jest to dość znaczna grupa mieszkańców, ich problemy są różnorodne. Ogromną wagę przykładamy do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” – zapewniła.

Szacuje się, że osoby niepełnosprawne w Polsce stanowią od 4 do ponad 8 proc. społeczeństwa.

źródło: oprac. za pulsHR.pl

9 czerwca 2021