Niepełnosprawność

Poczta Polska zatrudnia prawie 650 osób z orzeczeniem niepełnosprawności

W ramach pierwszej i drugiej edycji programu „Praca – Integracja” zatrudniono w Poczcie Polskiej prawie 650 osób z orzeczeniem niepełnosprawności – poinformowała 9 czerwca br. spółka. To 2,4 proc. wszystkich pracowników.

Poczta Polska podsumowała drugą edycję programu „Praca – Integracja”, realizowaną w II kwartale 2021 r. przez Fundację Aktywizacja przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poinformowano, że obecnie zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w strukturach spółki zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 2,4 proc. wszystkich pracowników. Łącznie – jak zaznaczono – w ramach pierwszej i drugiej edycji „Praca – Integracja”, w Poczcie Polskiej zatrudniono prawie 650 osób z orzeczeniem niepełnosprawności.

Napisano, że w trakcie drugiej edycji programu, przebiegającej w okresie od lutego 2020 roku do kwietnia 2021 roku, Poczta Polska złożyła oferty zatrudnienia na różne stanowiska pracy – najwięcej na stanowisku listonosza i pracownika ds. obsługi klienta. Zaznaczono też, że Poczta jest nadal otwarta na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Mogą one aplikować w dostępnych i ogłaszanych rekrutacjach.

Wskazano, że w 2018 roku spółka wdrożyła „Politykę Zatrudniania Osób z Orzeczoną Niepełnosprawnością” dając tym samym wyraźny sygnał kierowany do organizacji, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest ważnym elementem jej polityki personalnej. Napisano, że w 2020 roku Poczta dwukrotnie została laureatem prestiżowego konkursu „Lodołamacze”. W kategorii „Otwarty Rynek Pracy”, zajęła I miejsce na szczeblu regionalnym oraz II miejsce w kategorii „Otwarty Rynek Pracy” podczas gali finałowej konkursu.

Dodano, że spółka kontynuuje również współpracę z reprezentacją Polski piłkarzy po amputacjach – Amp Futbol. W jej ramach Operator Pocztowy zapewnia nie tylko wsparcie finansowe reprezentacji piłkarskiej, ale także aktywnie dopomaga samym zawodnikom w ich karierze zawodowej.

„Poczta Polska to największy pracodawca w kraju, który zgodnie z obraną strategią systematycznie wdraża programy rekrutacyjne dla osób z niepełnosprawnością, realizując je z myślą o ograniczaniu barier i wyrównywaniu szans tych grup zawodowych na rynku pracy” – napisano.

źródło: wnp.pl

9 czerwca 2021