Niepełnosprawność

Lublin. Drugie podejście do budowy placówki dla niepełnosprawnych

Mija czas na składanie ofert przez firmy zainteresowane budową ośrodka dla niepełnosprawnych przy ul. Poturzyńskiejw Lublinie.

To drugie postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Przy pierwszym podejściu Ratusz liczył, że uda się ją zrealizować za nieco ponad 3 mln zł. Tymczasem tańsza z dwóch złożonych ofert opiewała na prawie 3,9 mln zł. Druga z zainteresowanych firm wyceniła swoją pracę na ponad 4,6 mln zł. W związku z brakiem możliwości zwiększenia kwoty na to zadanie, przetarg został unieważniony.

Na początku stycznia urzędnicy ogłosili go na nowo licząc, że tym razem wpłyną tańsze propozycje. Zakres robót nie uległ zmianom. Chodzi o zaprojektowanie i wykonanie budynku, w którym mieścić się będzie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Obiekt ma być placówką dla dorosłych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ma służyć 20 osobom. Sześć z nich będzie tu mieszkać, a czternaście ma korzystać z dziennego pobytu w ośrodku po osiem godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu. Docelowo prawie całość inwestycji ma pokryć ponad trzymilionowa dotacja z rządowego Funduszu Solidarnościowego.

Źródło: oprac. za dziennikwschodni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

25 stycznia 2023