Aktualia

Stalowa Wola. Więcej osób będzie mogło skorzystać z darmowego posiłku

Kto może dostać ciepły posiłek? Okazuje się, że zostało podniesione kryterium dochodowe, które uprawnia większą liczbę mieszkańców do skorzystania z tej formy pomocy społecznej.

Celem programu jest zabezpieczenie jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go sobie zapewnić we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. Obejmuje również dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

W poprzednich latach z programu mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, rodziny, których dochód nie przekraczał kwoty 150 proc. kryterium dochodowego. Teraz to kryterium zostało podniesione do 200 proc.

– 30 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Ministrów zostało podniesione kryterium ze 150 proc. do 200 proc. w przypadku programu „Posiłek w szkole i w domu”. W związku z tym, mając program osłonowy w gminie Stalowa Wola, który uwzględniał tylko to kryterium do 150%, postanowiliśmy również pójść dalej, czyli zaproponować mieszkańcom podwyższenie tego kryterium do 200 proc.. Daje to możliwość skorzystania dodatkowym osobom, które do tej pory się nie kwalifikowały do tego programu w sposób bezpłatny – mówił podczas sesji Rady Miasta Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS.

Osoby, które zakwalifikują się do programu będą mogły albo skorzystać z gotowego, ciepłego posiłku, albo uzyskać zasiłek celowy na zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w domu.

– Generalnie zawsze przestrzegaliśmy zasady, że osobom, które mają problemy zdrowotne, mają jakieś diety i nie mogą korzystać z tej formuły gotowego posiłku, proponowaliśmy pomoc finansową, żeby nie wykluczać tych osób. Posiłki przygotowywane przez firmy zewnętrzne, które wygrywają przetargi, przygotowywane są w sposób bardzo dobry. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która jest przygotowywana przed przetargiem uwzględnia różnorodność, gramaturę, kaloryczność tych posiłków – wyjaśnił Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS.

Jak wygląda procedura? Pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów miasta kwalifikują osoby do programu. Odbywa się to na zasadzie wywiadu środowiskowego. Badana jest sytuacja dochodowa i dopiero wówczas wydawana jest decyzja w tej sprawie.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 776 zł, osoby w rodzinie 600 zł.

Źródło: oprac. za stalowemiasto.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

25 stycznia 2023