Niepełnosprawność

Łódź. Nowości w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tacy Sami”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tacy Sami” – ośrodek wsparcia dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Ćwiklińskiej 5a – przeszedł ważny remont, a dawne pomieszczenia pralni i suszarni zmieniły się w sale treningowe, m.in. pracownię gospodarstwa domowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tacy Sami” prowadzony jest – na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST.  Ośrodek funkcjonuje od 1 grudnia 2023 r. i ma pod opieką 44 osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, spektrum autyzmu, a także ze sprzężonymi niepełnoprawnościami, w tym z czterokończynowym porażeniem mózgowym

Naszym głównym celem jest usamodzielnianie i uspołecznianie naszych podopiecznych. Elementami terapii są wszelkiego rodzaju zajęcia – od wdrażania nauki prostych czynności z zakresu higieny i samoobsługi, jak samodzielne zrobienie sobie herbaty, po uczestnictwo w obchodach świąt i wydarzeń okolicznościowych, celebrowanie urodzin uczestników, czy wycieczki do teatru lub na plenerową siłownię 

– mówi kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy Agata Michalak-Jagiełło.  

W siedzibie domu przy ul. Ćwiklińskiej niedawno zakończył się remont, dzięki któremu pomieszczenia dawnej pralni i suszarni przekształcono w nowoczesne sale terapeutyczne. W jednej z sal urządzono pracownię gospodarstwa domowego – dzięki wyposażeniu w odpowiednie sprzęty podopieczni mogą nauczyć się w niej podstawowych czynności dnia codziennego, m.in. obsługi urządzeń AGD typu pralka, żelazko czy kuchenka, a także przygotować prosty posiłek. Miasto Łódź pozyskało na ten cel 470 tys. zł dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa; ok. 120 tys. zł zostało przekazane na działalność bieżącą ŚDS.

Podopieczni ośrodka przy ul. Ćwiklińskiej wymagają nieustannej opieki i troski. Nad ich bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem czuwają specjaliści, tzw. zespół aktywizująco–wspierający: psycholog, pedagog specjalny, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka i grono opiekunów. Podopieczni korzystają regularnie z zajęć aktywizujących, terapii ruchowej, terapii zajęciowej, arteterapii, ale też ergoterapii, czyli terapii poprzez pracę, polegającej na wykonywaniu pewnych, czasem bardzo drobnych i oczywistych dla zdrowego człowieka czynności. Dla osoby z niepełnosprawnością ich opanowanie może oznaczać poprawę komfortu i wzrost samooceny.

Dla nas bardzo ważne jest, by uczestnicy opanowali przynajmniej proste czynności dnia codziennego, które pomogą im funkcjonować w życiu oraz sprawią, że będą bardziej samodzielni i niezależni od innych osób. Dlatego też rozpoczęliśmy m. in. treningi kulinarne. Zaczęliśmy od teorii, czyli nauki rozpoznawania i właściwego zastosowania produktów spożywczych  w formie dostosowanej do możliwości intelektualnych uczestników, potem przejdziemy do praktyki w naszej nowej pracowni 

– mówi Agata Michalak-Jagiełło.

Każdy z uczestników ma indywidualny plan dostosowany do swojego poziomu umiejętności i możliwości. Nie wszyscy podopieczni Ośrodka są w stanie brać udział we wszystkich zajęciach. Z myślą o osobach z obniżoną sprawnością psychofizyczną czy nadpobudliwością psychoruchową już wcześniej powstała „sala doświadczania świata”, oferująca możliwość stymulacji polisensorycznej – z zaangażowaniem wszystkich zmysłów, poprzez oddziaływanie dotykiem, światłem czy zapachem. Ośrodek dysponuje również salą terapii ruchowej, na której odbywają się specjalistyczne zajęcia z fizjoterapeutkami, co jest szczególnie istotne dla uczestników z dysfunkcjami ruchowymi, zwłaszcza porażeniem mózgowym.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tacy Sami” pracuje w godz. 7:00 – 17:00. Pobyt w nim jest bezpłatny.

Źródło informacji i zdjęcia: lodz.pl.

22 lutego 2024