News, Niepełnosprawność

Lodołamacze 2020. Konkurs dla firm, które dbają o niepełnosprawnych

Rusza konkurs „Lodołamacze 2020″. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla pracodawców wrażliwych społecznie – Lodołamacze.

Istotą kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ich integracja oraz stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla tej grupy osób oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Organizatorzy pragną, by idea konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby te są pełnowartościowymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Historia 15-lecia konkursu Lodołamacze obrazuje i wyznacza nowe kierunki rozwoju i nowy styl pracy – uwzględniający wrażliwość społeczną i otwartość na tych, którzy potrzebują pomocy. Jubileusz konkursu będzie okazją do docenienia wzajemnego wysiłku na rzecz upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

W ciągu 14 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 5000 firm. Kapituły konkursu przyznały 1380 nagród oraz 166 wyróżnień. Na temat kampanii Lodołamacze powstało ponad 4500 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i marketingowych.

Od 15 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do konkursu „Lodołamacze 2020” w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier
  • Lodołamacz Specjalny
  • SuperLodołamacz

Konkurs Lodołamacze 2020 odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Ogólnopolska Gala Lodołamacze 2020 odbędzie się 8 października w Zamku Królewski w Warszawie.

Organizatorzy serdecznie zapraszają i zachęcają do zgłaszania się do konkursu. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie http://www.lodolamacze.info.pl w zakładce “Formularze Zgłoszeniowe”.

źródło: lodolamacze

20 maja 2020