Przemoc domowa

Lębork. Funkcjonowanie procedury „niebieskiej karty”

Nie tak dawno, radny PiS – Łukasz Kuriata złożył interpelację do Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie „Oceny skuteczności funkcjonowania procedury niebieskiej karty w Lęborku w ciągu ostatnich 10 lat”. 

Radny prosił m.in. o określenie skali i charakteru przemocy domowej i rodzinnej, w tym liczby osób doświadczających takiej przemocy, z podziałem na płeć i wiek ofiar, przedstawienie wspólnych działań i procedur związanych z udzielaniem pomocy i ochrony ofiarom przemocy, przedstawienie działań MOPS-u i Policji w tym zakresie, jak również przedstawienie różnego rodzaju statystyk związanych z tym zagadnieniem.

Burmistrz Miasta Witold Namyślak udzielił stosownej odpowiedzi radnemu przedstawiając jednocześnie wszelkie niezbędne informacje i statystyki. Z obszernego materiału przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) wynika m.in., że przemocy w mieście doświadcza ogółem 90 osób (w tym 76 kobiet), najczęstsze formy przemocy to przemoc psychiczna (84), fizyczna (68), ekonomiczna (28) i seksualna (5).

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury „niebieskiej karty” są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. W 2022 roku w Lęborku wystawiono 53 „niebieskie karty”, w 2021 – aż 113.

Źródło informacji: UM w Lęborku. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

9 marca 2023