Bezdomność

Wrocław. Nowa siedziba schroniska dla bezdomnych kobiet

Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet od początku istnienia zapewniło bezpieczeństwo blisko pięciu tysiącom kobiet. To tu kobiety w trudnej sytuacji życiowej otrzymują dach nad głową, kompleksowe wsparcie, m.in. psychologiczne, a także pomoc w usamodzielnieniu się. W lutym tego roku 36 mieszkanek schroniska przeprowadziło się do nowej siedziby przy ul. Sołtysowickiej 21 F.

Schronisko na zlecenie Miasta Wrocław prowadzone jest przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i świadczy usługi całodobowo, przez cały rok, 7 dni w tygodniu. Dyżury pełnią opiekunowie oraz specjaliści. Każda kobieta, która trafia do schroniska, może liczyć na kompleksowe wsparcie: schronienie, wyżywienie, usługi higieniczne, odzież, pomoc psychologiczną, aktywizację społeczną, a także pomoc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z kryzysu bezdomności.

Często nasze wyobrażenie o osobach w kryzysie bezdomności jest błędne i powierzchowne. Są to osoby, które straciły dach nad głową i spokój życia – a ich losy są dla innych trudne do wyobrażenia. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie miejsc, dzięki którym stają na nogi, odzyskują bezpieczeństwo i nadzieję na lepszą przyszłość – i to jest właśnie jedno z takich miejsc. – mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Schronisko działa od 1992 roku. Najpierw mieściło się przy ul. Złotostockiej 24, następnie – przez 23 lata – przy Strzegomskiej. By poprawić warunki mieszkalne, w lutym tego roku zostało przeniesione do budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 F.

Schronisko przeznaczone dla 52 kobiet ma około 600 mkw. W budynku zostały wyremontowane sypialnie, korytarze i łazienki. Jest 8 pokoi, pracownia plastyczna, kuchnia, małe zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze, wyposażone i przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami łazienki oraz winda.

Pomoc mieszkankom w zabezpieczeniu ich podstawowych potrzeb jest pierwszym krokiem. Na miejscu kobiety otrzymują pomoc psychologiczną i prawną. Istnieje grupa AA, panie otrzymują szerokie wsparcie w zakresie poszukiwania pracy, mieszkania, dostępu do placówek służby zdrowia. Kolejnym krokiem są działania ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej – a docelowo wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Na terenie schroniska prowadzone są zajęcia i warsztaty: m.in. kulinarne, plastyczne, filmowe. Wiele wydarzeń, występów, zbiórek, koncertów odbywa się we współpracy z lokalną społecznością.

We Wrocławiu jest ponad 900 osób w kryzysie bezdomności, z czego około 200 to kobiety. W większości są to osoby przebywające w placówkach.

We Wrocławiu działa łącznie 13 placówek – 11 schronisk, ogrzewalnia i noclegownia. Ośrodki te prowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przez organizacje pozarządowe (to m.in.: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom, Homo Sacer, Akson, Stowarzyszenie Nadzieja, Stowarzyszenie Pierwszy Krok).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zlecenie miasta przeznacza ponad 9 milionów złotych rocznie na pomoc osobom w kryzysie bezdomności.

Źródło oprac. za wroclawportal.pl. Zdjęcie – fot. d0ba.pl.

9 marca 2023