Aktualia

Konferencja poświęcona prawnej ochronie najmłodszych

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się 17 listopada br. konferencja poświęcona krajowemu planowi przeciwdziałania przestępstwom pedofilskim. Wzięli w niej udział eksperci z różnych dziedzin, w tym przedstawiciele organizacji międzynarodowych. W sympozjum uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Obrady toczyły się pod hasłem: „Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci – geneza i wdrażanie”.

„Dzisiejsza konferencja zgromadziła osoby, które łączy wspólna sprawa – dobro i ochrona dziecka, a data naszego spotkania nie jest przypadkowa. Dokładnie miesiąc temu Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu pierwszego +Krajowego planu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich+ na lata 2023-2026” – zwrócił się do zebranych wiceminister Marcin Romanowski.

To właśnie on nadzorował pracę powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w 2021 r. zespołu, który plan opracowywał. W pracach nad nim uczestniczyli eksperci z różnych dziedzin, a także przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Cała strategia opracowywana była m.in. przy wsparciu i konsultacjach z UNICEF.

Plan daje kompleksowe wzmocnienie ochrony małoletnich przed przestępstwami seksualnymi i wskazuje jakie mechanizmy należy wprowadzać, by ochrona ta była jeszcze bardziej skuteczna i efektywna.

To m.in.: skoordynowana analiza zagrożeń przestępczością seksualną; program edukacyjny dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli); szkolenia z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia; wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów; utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w Internecie; kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin; wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych; działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci, poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych – zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (PAP Media Room) Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

19 listopada 2023