Karta Praw Osób Bezdomnych. Gdańsk pierwszym polskim miastem które ją wprowadziło
Bezdomność, News

Karta Praw Osób Bezdomnych. Gdańsk pierwszym polskim miastem które ją wprowadziło

Gdańsk, jako pierwsze miasto w Polsce, przyjął Kartę Praw Osób Bezdomnych. To europejski dokument, w którym zawarte są prawa osób bezdomnych i obowiązki służb, które na co dzień się nimi zajmują. Podobny manifest przyjęło do tej pory siedem państw w Europie.

Z problemem bezdomności borykają się wszystkie kraje Europy i świata, również te najbardziej rozwinięte. Karta Praw Osób Bezdomnych to dokument, który ma zwrócić uwagę na fakt, że prawa bezdomnych są łamane tylko ze względu na to, że są bezdomni.

Twórcy Karty Praw Osób Bezdomnych chcą w tym roku rozpropagować jej zapisy wśród gdańskich urzędników, służb i organizacji, które pomagają bezdomnym. Gdańska Rada Miasta przyjęła kartę jednogłośnie.

Władze miasta zobowiązują się do przestrzegania i pilnowania szeregu praw osób mierzących się z problemem bezdomności. W tym m.in. do działania na rzecz zapewnienia takiej liczby rozwiązań mieszkaniowych, która pozwoli zaspokoić istniejące potrzeby mieszkaniowe czy do zagwarantowania każdej osobie dostęp do tymczasowego schronienia, zgodnego z obowiązującymi standardami.

W jednym z zapisów Karty Praw Osób Bezdomnych podkreślono też, że „mają one prawo do korzystania z przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej, nie doznając w tym zakresie większych ograniczeń niż te, które odnoszą się do całości społeczeństwa”.

Władze miasta zobowiązały się też do zapewnienia „osobom doświadczającym bezdomności możliwości korzystania z adresu korespondencyjnego, jeżeli taka forma pomocy jest im niezbędna”.

Ludzie doświadczający kryzysu bezdomności, mają mieć też swobodny dostęp do publicznych środków i urządzeń sanitarnych, jak prysznice czy toalety.

źródło: TVP3 Gdańsk, onet

2 marca 2020