Video, Wykluczenie społeczne

Kampania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Ekonomia społeczna nie wyklucza

Wykluczenie stygmatyzuje, a stygmatyzacja sprawia, że osoby jej poddane lądują na marginesie społecznym. Aby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku społecznemu, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ruszyło z kolejną kampanią informacyjną pod hasłem „Ekonomia społeczna nie wyklucza”.

Kampania rozpoczęła się 8 marca br. i potrwa do końca miesiąca. Składają się na nią spoty, reklamowe, za którymi stoją znani polscy aktorzy i jednocześnie ambasadorzy akcji: Agnieszka Więdłocha, Jowita Budnik oraz Antoni Pawlicki. Przekaz reklamowy wzmacniają publikowane w Internecie i mediach społecznościowych wypowiedzi i komentarze osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej na Mazowszu. Akcja ma na celu zmienić postawę społeczną wobec osób stygmatyzowanych, ale też przybliżyć mieszkańcom województwa mazowieckiego ten – wciąż mało popularny – obszar  działalności gospodarczej.

Bo ekonomia społeczna, to przecież nic innego jak przedsiębiorczość, tyle że społeczna, nastawiona niekoniecznie na zysk. Jej adresatami są przede wszystkim ludzie potrzebujący pomocy i wsparcia. W pierwszej kolejności ci, którzy są zagrożeni zepchnięciem na margines, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, bez wiary we własne siły i umiejętności, ludzie po tzw. „przejściach”. Ci, którzy nierzadko latami pozostawali bez pracy, doświadczyli kryzysów psychicznych lub mieli incydenty z prawem. Także osoby z niepełnosprawnościami, czy zwyczajnie niezaradne lub nieprzystosowane do życia w społeczeństwie.

– Osoby z niepełnosprawnościami mają pełne prawo, by pracować i czuć się potrzebne. Dlatego często wybieram kawiarnie, restauracje, w których pracują. Bo ekonomia społeczna nie wyklucza – mówi w pierwszym kampanijnym spocie Agnieszka Więdłocha.

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, kolejny już rok stara się edukować społeczeństwo w kwestii problemu, jakim jest wykluczenie społeczne. Kampania to głośny apel przeciwko stygmatyzacji, a co za tym idzie – poszanowanie godności człowieka.

– Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem pejoratywnym, a jednocześnie wielowymiarowym. Jego przyczyn najczęściej upatruje się w braku pracy, w nałogach, w ubóstwie, w konfliktach z prawem, w niepełnosprawności czy trudnościach komunikacyjnych. Dla osób dotkniętych tego typu problemami, oznacza najgorsze, bo stygmatyzację. Aby tego uniknąć, trzeba zmienić społeczne myślenie, przekonać ludzi, że stygmatyzacja prowadzi do jeszcze większego wykluczenia – podkreśla Robert Gajewski, kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej  MCPS.

W trakcie trwania kampanii, mieszkańcy Mazowsza będą mieli okazję poznać bliżej przedsiębiorców społecznych, którzy postawili na współpracę z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. To właśnie dla nich, hasło „ekonomia społeczna nie wyklucza” stało się zasadą, którą kierują się w biznesie.

– Ekonomia społeczna nie wyklucza, bo liczy się w niej człowiek, ze wszystkimi swoimi ułomnościami, wadami i niedoskonałościami, bo każdą słabość można przezwyciężyć, bo każdy człowiek zasługuje na drugą szansę i nigdy nie jest za późno na nowy początek – tłumaczy Jowita Pietrak, menedżer w Pierogarni „U Aniołów” na warszawskiej Pradze.

Organizatorzy kampanii liczą na społeczny oddźwięk i wsłuchanie się w ten ważny społecznie przekaz.

źródło: iOtwock.pl

18 marca 2021