Niepełnosprawność

Gmina Rybno. Dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

 Pod koniec stycznia do mieszkańców gminy Rybno trafił kolejny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny – wózek inwalidzki i chodzik trafił do potrzebujących mieszkańców. Kolejny raz pomoc trafiła do osób, które ze względu na swą chorobę czy niepełnosprawność miały ograniczone możliwości z zakresu mobilności.

Jak zapewnia Damian Jaworski, wójt gminy Rybno niebawem kolejny sprzęt trafi do osób, które najbardziej go potrzebują.

– W różny sposób systematycznie pomagamy osobom potrzebującym m.in. rozwożąc paczki z potrzebnymi produktami przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, współpracując z Bankiem Żywności, który nam przekazuję produkty żywnościowe, które są przekazywane przez pracowników GOPS do mieszkańców potrzebujących, organizujemy spotkania Wigilijne i Wielkanocne dla osób potrzebujących – wymienia wójt gminy Rybno.

Ponadto, samorząd gminy Rybno wprowadził bezpłatną komunikację autobusów PKS dla osób starszych – seniorów osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym plus opiekunów tych osób do Sochaczewa i z powrotem. Przy tej okazji wprowadzono przystanek przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie.

– Co warte podkreślenia i bardzo istotne – przekazany sprzęt pozyskaliśmy po raz kolejny dzięki hojności ludzi dobrej woli. Tym samym zapobiegamy wykluczeniu społecznemu. Kiedy przekazywałem wraz z pracownikami potrzebny sprzęt, widać było wzruszenie u obdarowywanych. Nie kryli radości i zadowolenia, bo przekazany sprzęt ułatwi im poruszanie i ogólne funkcjonowanie – dodaje wójt Damian Jaworski.

Źródło informacji i zdjęcia – e-sochaczew.pl.

31 stycznia 2023