Przemoc domowa

Gliwice. Kampania “Razem przeciw przemocy”

Widzisz – reaguj, doznajesz krzywdy – szukaj pomocy. Rusza kampania Razem przeciw przemocy. Bo razem jesteśmy silniejsi i możemy więcej! Nad kampanią organizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach honorowy patronat objął prezydent miasta Gliwice Adam Neumann.

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem znęcanie się nad rodziną jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Aby zminimalizować to zjawisko i pomóc osobom doznającym przemocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zachęca do udziału w kampanii Razem przeciw przemocy.

W ramach akcji zaplanowano szereg działań, m.in. konferencję inaugurującą, szkolenia, warsztaty profilaktyczne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, a także promocję usługi telefonicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży #SŁUCHAWKA. Wszystko po to aby uwrażliwić na zachowania mogące przejawiać symptomy przemocy, nauczyć asertywności.

Kampania będzie prowadzona w Gliwicach od października do grudnia 2021 r. Udział w wydarzeniach organizowanych przez OPS będzie bezpłatny.

Od października informacje o kampanii, a także publikacje i inne materiały dotyczące przeciwdziałania przemocy, dostępne będą na stronie www.opsgliwice.pl w zakładce „Formy pomocy”- „Razem przeciw przemocy” oraz na profilu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na portalu Facebook.

Przypominamy, że w Gliwicach przy ul. Fiołkowej 26 działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym, który chętnie udziela wsparcia osobom potrzebującym (tel. 32/ 300-01-11).

Źródło: oprac. za gliwice.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

2 października 2021