Przemoc domowa

720 720 020 – numer telefonu dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i rozpoczynamy obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Tego dnia SEXED.PL uruchamia nową formę wsparcia: Linię Pomocy SEXED.PL i rozpoczyna kampanię społeczną przeciwdziałającą przemocy w bliskich związkach, skierowaną do osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy.

720 720 020 to specjalny numer telefonu dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji oraz dla świadków przemocy, pod którym będzie można otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie.

Numer 720 720 020 będzie czynny od 25.11.2021 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Pod numerem telefonu i na anonimowym czacie będzie dostępny zespół specjalistów z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Linia jest przeznaczona dla osób, które doświadczają bądź doświadczyły przemocy, dla osób które stosują przemoc i chcą poradzić sobie z tym problemem, a także dla obserwujący przemoc w swoim otoczeniu. Każda potrzebująca osoba będzie mogła zadzwonić porozmawiać, uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej o problemie.

Przemoc w Polsce jest zjawiskiem tak powszechnym, że w większości przypadków pozostaje nierozpoznana. Przemoc w naszym kraju kojarzy się głównie z sytuacjami zagrażającymi życiu llub z przemocą fizyczną, która pozostawia widoczne ślady. Inne formy przemocy są często ignorowane.

  • W Polsce mamy ponad 85.000 ofiar przemocy w rodzinie rocznie.
  • Według raportu fundacji STER prawie 90 proc. kobiet doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego.
  • Ponad 20 proc. kobiet doświadczyło gwałtu (w niemal 85 proc. przypadkach sprawcą jest były lub obecny partner) z czego prawie połowa kilkukrotnie, a co czwarta mówi o gwałtach regularnych lub wielokrotnych w związku.

Raport wskazuje też, że osoby po doświadczeniu przemocy nie wierzą, że system im pomoże, a ta obawa jest odzwierciedleniem stopnia umarzanych spraw tego typu.

W konsekwencji są osamotnione w radzeniu sobie z przemocą. Dodatkowo stereotypy związane z nadużyciami są wciąż głęboko zakorzenione w polskim społeczeństwie, wpędzając osoby doświadczające przemocy w poczucie winy i zawstydzenie. Z tych powodów, aż 94% przypadków przemocy seksualnej nie jest w Polsce zgłaszanych.

O Fundacji SEXED.PL

Powołana w 2018 r. przez Anję Rubik Fundacja SEXED.PL tworzy multimedialną platformę poświęconą edukacji seksualnej. Zapewnia młodym ludziom, a także ich rodzicom, kompleksową i dostosowaną do wieku edukację w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, reprodukcji. SEXED.PL przekazuje wiedzę, przełamuje tabu i obala mity, podkreślając przy tym takie wartości jak wzajemny szacunek, równość, empatia i odpowiedzialność.

Źródło: oprac. za onet.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

25 listopada 2021