Bezdomność

Elbląg. Otwarto centrum wsparcia bezdomnych i uzależnionych

W Elblągu 26 stycznia otwarto Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych wraz z ogrzewalnią. Powstało w miejscu byłego Pogotowia Socjalnego przy ul. Królewieckiej. 

Centrum ma być miejscem terapii uzależnień i działań rehabilitacyjnych, jest w nim również prowadzona ogrzewalnia. Przy jednostce powstały również mieszkania treningowe, będące dla osób potrzebujących pomocy bezpośrednim przygotowaniem do samodzielnego życia, a także kuchnia czy świetlica. Centrum ma także punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym w związku z problemami z uzależnieniem będą mogli otrzymać pomoc wszyscy mieszkańcy.

Nowa placówka funkcjonuje pod kierownictwem Artura Dąbrowskiego, który od wielu lat pomaga bezdomnym.

Mamy w tym miejscu ogrzewalnię, punkt konsultacyjno-informacyjny. Prowadzimy terapię oraz przygotowaliśmy mieszkanie treningowe dla osób wychodzących z bezdomności. Trafiają do nas zarówno osoby bez dachu nad głową oraz mieszkańcy Elbląga, którzy chcą porozmawiać o rodzinnych problemach – mówi.

W placówce od poniedziałku do piątku pomocy będzie udzielać kliniczny psycholog Aleksandra Białas.

Są to zazwyczaj osoby dysfunkcyjne, mają wyuczone wzorce z dysfunkcyjnych domów. Jeżeli uda nam się nawiązać z nimi współpracę, to zaczynają myśleć o poprawie życia – zwraca uwagę pani psycholog.

W centrum przygotowanych zostało 40 miejsc dla osób bezdomnych.

Źródło: oprac. za radioolsztyn.pl. i portel.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

26 stycznia 2023