Przemoc domowa, Video

Częstochowa. Wspólnie przeciwko przemocy domowej

W Częstochowie realizowana jest kampania społeczna „Wspólnie przeciwko przemocy”. W jej ramach powstał spot z udziałem aktorów z zespołu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, który doskonale pokazuje, w jaki sposób stereotypy, obiegowe opinie i przekonania usprawiedliwiają przemoc domową.

Kampanię społeczną „Wspólnie przeciwko przemocy” w ramach partnerstwa „Wspólny dom – wspólna sprawa” organizują ZGM „TBS”, Komenda Miejska Policji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z partnerami.

Akcja jest odpowiedzią na wyniki ankiety policji i MOPS wśród 261 mieszkanek i mieszkańców miasta. Analiza odpowiedzi, przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zarządzania PCz wykazała, że prawie 60 proc. badanych brakuje wiedzy o tym, jak można przeciwdziałać przemocy w rodzinie, a procedura „Niebieskiej karty” jest nieznana bądź niezrozumiała dla 46 procent. Organizatorzy akcji chcą zmienić ten stan rzeczy.

Kampania ,,Wspólnie przeciwko przemocy” ma upowszechniać wiedzę o tym, jak uzyskać pomoc, ma służyć usprawnieniu systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz zmieniać stereotypy wokół samego zjawiska.

Centralnym elementem akcji była konferencja online zorganizowana 17 grudnia przez Wydział Zarządzania PCz, ZGM „TBS”, Komendę Miejską Policji oraz MOPS wraz z partnerami. Opracowane przez naukowców wnioski zostaną wykorzystane przez uczestniczące w badaniach instytucje – pomogą ulepszyć procedury i poprawić jakość życia rodzin, w których występuje przemoc.

Kampanii towarzyszą też spoty – radiowy i filmowy. W tym drugim pojawiają się Marta Honzatko, Iwona Chołuj oraz Maciej Półtorak z zespołu Teatru im. A. Mickiewicza. Świetnie pokazują, w jaki sposób stereotypy, obiegowe opinie i przekonania usprawiedliwiają przemoc domową. Obok artystów udział w spocie wziął Daniel Zych z częstochowskiej policji.

Akcję ilustrują również plakaty z wizerunkami aktorek i aktorów Teatru. Można je zobaczyć na częstochowskich ulicach czy w budynkach administrowanych przez ZGM „TBS”. Powstało także specjalne wydanie „Informatora” ZGM, z którego można dowiedzieć się, jak i gdzie szukać pomocy.

źródło: Życie Częstochowy

18 grudnia 2020