Niepełnosprawność, Video

Bytom. Kręgi wsparcia dla niepełnosprawnych

Co stanie się z moim dzieckiem, kiedy już nie będę w stanie zapewnić mu opieki? To pytanie zadają sobie rodzice i opiekunowie, którzy zmierzą się z niepełnosprawnością dziecka. Nadzieję niosą Kręgi wsparcia – innowacyjny projekt społeczny, któremu 17 czerwca br. poświęcono seminarium zorganizowane przez bytomskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednostek zajmujący się polityką społeczną, trzecim sektorem, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny, wokół których tworzone są już kręgi wsparcia.

Bytom jest pierwszy miastem w województwie, które realizuje nowatorski, długofalowy projekt społeczny zainspirowany kanadyjskimi rozwiązaniami organizacji PLAN. Ta przez lata wypracowała mechanizmy pozwalające zabezpieczyć potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w chwili, gdy zabraknie im wsparcia rodziny.

Innowacyjny model wsparcia, który ma umożliwić osobie z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonowanie w jej dotychczasowym środowisku realizuje bytomskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nie mają wątpliwości – w dalszym ciągu brakuje rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby dorosłej osobie z niepełnosprawnością intelektualną samodzielny byt w miejscu zamieszkania po śmierci opiekunów. Pomimo prowadzonych działań edukacyjnych wielu wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnym problemem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest samotność, wykluczenie społeczne czy też zagrożenia związane z odejściem najbliższych.

Członkami kręgu może stać się lokalna kawiarnia, sklep, galeria lub inna instytucja, która otworzy się na osoby z niepełnosprawnością i ich potrzeby.

źródło: oprac. za informacją UM w Bytomiu

21 czerwca 2021