News, Niepełnosprawność

Białystok. Uniwersytet dostępny dla wszystkich

Uniwersytet w Białymstoku otrzyma prawie 4 mln zł na zwiększenie swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia zdobyła te środki w konkursie „Uczelnia dostępna II” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” będzie realizowany na Uniwersytecie w Białymstoku od listopada bieżącego roku do września 2023 r. Obejmie on działania koncepcyjne, zwiększenie kompetencji kadry UwB oraz inwestycje w infrastrukturę.

W ramach projektu planowany jest montaż odpowiedniej infrastruktury oraz wyposażenia. Będzie to m.in. winda oraz podjazd dla wózków w budynku B Wydziału Nauk o Edukacji, pętle induktofoniczne w aulach na terenie kampusu, zapewnienie usługi wideotłumacza na język migowy we wszystkich jednostkach, a także w Uniwersyteckim Centrum Rekrutacji oraz Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Ponadto strony internetowe uczelni i jej jednostek mają zostać w pełni dostosowane do obowiązujących standardów WCAG (czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych.)

Powstanie też np. cyfrowa biblioteka zbiorów dostępnych. Dzięki temu studenci z niepełnosprawnościami, ale też ich wykładowcy i prowadzący zajęcia będą mieli dostęp do odpowiednio opracowanych materiałów edukacyjnych, uwzględniających osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu. Stworzony zostanie też system wsparcia psychologicznego dla wszystkich studentów i pracowników. Zorganizowane będą szkolenia oraz opracowane kursy e-learningowe dla pracowników uczelni, tak by lepiej przygotować ich do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Uniwersytet w Białymstoku będzie realizował projekt w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, która od wielu lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

źródło: Gazeta Współczesna

27 września 2020