Bezrobotność, News, Seniorzy

Bezrobotni w wieku 50 plus. Trudniej znaleźć zatrudnienie

Pod względem wykorzystania możliwości starszych pracowników jesteśmy w ogonie –  Polska zajmuje 30. miejsce na 35 badanych krajów OECD. Pokazuje to ranking przygotowany przez firmę PwC. Dane dotyczą 2018 r.

Pokazano w nim poziom zatrudnienia osób w wieku 50+. Najlepsze są Islandia i Nowa Zelandia. Oba te kraje od kilku lat zajmują dwa czołowe miejsca. W Islandii stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 84 proc., w Polsce – 50 proc.

W kontekście pogłębiających się niedoborów kadrowych potrzebna jest przede wszystkim aktywizacja osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, które według GUS stanowią dziś aż 55 proc. osób biernych zawodowo. W II kwartale 2019 roku w Polsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-59 wynosił 67 proc., dla osób w wieku 60-64 lata – 33,7 proc., natomiast w wieku 65 lat i więcej zaledwie 5,4 proc.

Ze statystyk wynika, że młodsze osoby bez pracy znacznie szybciej ją znajdują, niż ci starsi wiekiem. Osoby w wieku 50+, które od dłuższego czasu bezskutecznie szukają pracy, albo niedawno dostały wypowiedzenie, mają inne obserwacje. W dobie „monetyzacji” – jak teraz nazywa się pogoń za zyskiem – pracodawcy stawiają na automatyzację, zastępowanie ludzi robotami, programami komputerowymi, samoobsługę (coraz więcej kas samoobsługowych w sklepach).

***

Bartosz Jakubowski marketing manager LMC Polska (grupa zajmująca się rekrutacją pracowników w Polsce i za granicą):
Pogląd, że dojrzali pracownicy mogą być mniej wydajni, jest często efektem stereotypowego myślenia o osobach starszych.  Działa to niekorzystnie zarówno dla osób 50+, jak i potencjalnych pracodawców. Przy odpowiednim inwestowaniu w dojrzałych pracowników, zapewnianiu szkoleń, ich produktywność będzie wyższa, przełoży się to także na wskaźnik zatrudnienia. Rutynowa praca, fizyczna czy umysłowa, jest stopniowo zastępowana przez maszyny i automatyzację. Ludzka praca jest (lub będzie w niedalekiej przyszłości) często bardziej kreatywna, skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów, roztaczaniu opieki nad innymi. Postępujące zmiany wymuszają na wszystkich uczestnikach tego rynku większą otwartość na nowości oraz konieczność nieustannego szkolenia się, nauki przez cały okres trwania kariery zawodowej.

źródło: Gazeta Pomorska

25 lutego 2020