Niepełnosprawność

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób niewidomych

Rusza bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku i ich bliskich. Za jego realizację odpowiada fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna. Bezpieczna i komfortowa formuła poradnictwa daje możliwość dotarcia do każdego zakątka Polski.

Małgorzata Szumowska i Anna Majewska, które stoją za sterami Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna od lat pracują w środowisku osób niewidomych, ociemniałych i słabowidzących. Obie wierzą głęboko, że to właśnie rehabilitacja psychologiczna osób z dysfunkcją wzroku stanowi klucz do ich dalszej aktywizacji – na płaszczyźnie społecznej i zawodowej. Nieprzepracowana niepełnosprawność ciągnie się jak cień. A czas pandemii pogłębił poczucie izolacji, nierzadko przerwał rozpoczęte aktywności i w wielu przypadkach okazał się trudnym krokiem w tył.

Świeżo powstała fundacja otrzymała finansowanie swojego pierwszego projektu „Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie pandemii SARS-COV-2” od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Teraz trzeba znaleźć 80 pacjentów z orzeczeniem niepełnosprawności wzroku (04-O) i 50 osób bliskich. Każda taka osoba otrzyma bezpłatnie 10 godzin rozmowy z psychologiem. – „My dajemy możliwość w formule teleporadnictwa – jesteśmy więc w stanie nie tylko dotrzeć do każdego zakątka kraju, ale nie musimy wyrywać pacjenta z jego strefy komfortu – pomoc bowiem może odbywać się w jego bezpiecznej przestrzeni i – co najważniejsze – bezpłatnie.” – mówi Małgorzata Szumowska.

Projekt obejmuje wsparcie psychologiczne zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zainteresowani powinni zgłaszać się mailowo pod adresem: fundacja@fcen.com.pl, dołączając informację o możliwości przetwarzania danych do celów realizacji projektu zgodnie z RODO.

Kontakt telefoniczny: 504-741-214 – Małgorzata Szumowska.

Termin przyjmowania zgłoszeń to 15 października, który – co istotne, jest Międzynarodowym Dniem Białej Laski – świętem osób z niepełnosprawnością wzroku! Symboliczna data może więc mieć tu dodatkowe znaczenie.

Źródło: oprac. za Ziemia Międzyrzecka. Zdjęcie ilustracyjne – fot Pexels.

11 października 2021