Niepełnosprawność

Centra opiekuńczo-mieszkalne. Dodatkowy nabór wniosków

Centra opiekuńczo-mieszkalne to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami obok codziennego wsparcia powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Właśnie ogłoszono dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Do wzięcia jest 30 mln zł.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obok różnego rodzaju codziennego wsparcia powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, drugi dofinansowanie funkcjonowania ośrodka. Adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi).

W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 listopada 2021 r.

W okresie od sierpnia 2019 r. do maja 2021 r. zatwierdzono 39 wniosków gmin/powiatów na realizację programu. Kwota dofinansowania zatwierdzonych wniosków wyniosła ponad 92 mln zł. Z kolei w ramach programu ogłoszonego w maju 2021 r. zatwierdzono łącznie 32 wnioski na łączną kwotę blisko 82 mln zł.

Źródło: oprac. za gov.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

12 października 2021