News

Abonament RTV w 2022 r. Seniorzy, część emerytów i niepełnosprawnych wśród zwolnionych z opłat

W 2022 roku nie zmieniają się stawki abonamentu RTV. Zostają też wszystkie dotychczasowe ulgi.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała stawki abonamentu RTV obowiązujące w 2022 roku.

Za korzystanie z radia zapłacimy: 

 • 7,50 zł miesięcznie,
 • 14,60 zł za dwa miesiące,
 • 21,60 zł za trzy miesiące,
 • 42,80 zł za sześć miesięcy
 • 81 zł za rok z góry.

Za korzystanie z radia i telewizji zapłacimy:

 • 24,50 zł za jeden miesiąc,
 • 47,50 zł za dwa miesiące,
 • 70,60 zł za trzy miesiące,
 • 139,70 zł za sześć miesięcy.
 • 264,60 zł za rok.

Katalog osób zwolnionych z płacenia na publiczne media w przyszłym roku się nie zmieni.

Zwolnieni z płacenia abonamentu RTV będą m.in. 

 • emeryci po 60. roku życia, których emerytura brutto nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa GUS. Tak więc emeryt po 60. roku życia, który ma emeryturę niższą niż i 2583,74 zł brutto i na poczcie dopełni formalności, nie musi płacić abonamentu RTV.
 • osoby po 75. roku życia,
 • bezrobotni,
 • osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy.
 • pobierający świadczenie przedemerytalne,
 • otrzymujący zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 • osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną.

Formalności związane ze zwolnieniem z opłacania abonamentu RTV można załatwić w dowolnym urzędzie pocztowym. Na miejscu trzeba wypełnić specjalny formularz i oświadczenie, że jeśli stracimy prawo do zwolnienia z opłat, to natychmiast poinformujemy o tym pocztę.

Źródło: oprac. za Głosem Wielkopolski. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

7 listopada 2021