Bezrobotność

COVID-19 pochłonął 22 mln miejsc pracy w krajach rozwiniętych

OECD podała, że aż 22 milionów stanowisk pochłonęła pandemia w krajach rozwiniętych. „Wiele miejsc pracy, które zostały utracone podczas kryzysu, nie zostanie odzyskanych”, powiedział Stephane Carcillo z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W maju 2021 roku bezrobocie wśród krajów OECD spadło do 6,6 proc., ale pozostało co najmniej 1 proc. powyżej poziomu sprzed pandemii. Jak wyliczyła organizacja, spośród 22 milionów osób, które pozostały bez pracy, 8 milionów jest bezrobotnych, a 14 mln uważa się za aktywnie poszukujących zatrudnienia.

Na całym świecie zlikwidowano 114 mln miejsc pracy, z czego 22 mln w krajach zrzeszonych w OECD. Jak czytamy w raporcie, liczba godzin przepracowanych w niskopłatnych zawodach spadła o ponad 28 proc., o 18 p.p. więcej niż w przypadku zawodów wysokopłatnych. Liczba osób młodych, niepracujących ani nie kształcących się wzrosła o prawie 3 miliony. Do końca 2020 roku wskaźnik NEET dla osób w wieku 15-29 lat wzrósł o 1 punkt procentowy w porównaniu do roku poprzedniego.

„Ponieważ rządy wdrażają swoje plany naprawy, konieczne jest dalsze wspieranie najbardziej potrzebujących rodzin, przy jednoczesnym lepszym ukierunkowaniu środków polityki fiskalnej mających na celu stymulowanie wzrostu firm i miejsc pracy, które mają realną przyszłość w nowym środowisku po COVID, zapewniając odpowiednie zachęty na inwestycje biznesowe prowadzące do przywrócenia i stworzenia większej liczby nowych miejsc pracy”, skomentował sekretarz generalny OECD Mathias Cormann.

źródło: Bankier.pl

9 lipca 2021