Seniorzy

Abonament RTV. Nie wszyscy muszą płacić

Za rejestrowanie odbiorników oraz przyjmowanie opłat abonamentowych RTV odpowiedzialna jest Poczta Polska. To właśnie tam należy się udać w celu dopełnienia formalności związanych z abonamentem.

Wysokość abonamentu zależy głównie od tego, czy zdecydujemy opłacać się go co miesiąc, czy z góry. Korzystając z tej drugiej opcji, możemy zaoszczędzić nawet do 10 proc.

W 2022 roku właścicieli radioodbiorników obowiązują następujące stawki:

 • 7,50 zł za miesiąc,
 • 14,60 zł za dwa miesiące,
 • 21,60 zł za trzy miesiące,
 • 42,80 zł za sześć miesięcy,
 • 81,00 zł za dwanaście miesięcy.

Posiadacze telewizora lub telewizora i radioodbiornika ponoszą nieco większe koszty: 

 • 24,50 zł za miesiąc,
 • 47,50 zł za dwa miesiące,
 • 70,60 zł za trzy miesiące,
 • 139,70 zł za sześć miesięcy,
 • 264,60 zł za dwanaście miesięcy.

Choć abonament to opłata obowiązkowa, to wyróżniony został szereg osób zwolnionych z konieczności jego zapłaty.Mowa tutaj m.in. o osobach:

 • po 75 roku życia,
 • które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę o miesięcznej wartości nieprzekraczającej połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • z I grupą inwalidzką,
 • całkowicie niezdolnych do pracy,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • niesłyszących
 • niewidomych,
 • bezrobotnych.

Seniorzy po 75 roku życia, którzy dokonali rejestracji odbiornika nie muszą zgłaszać się na pocztę w celu zwolnienia z opłat za abonament. Jeśli Poczta Polska posiada w swojej bazie masz PESEL, to zwolnienie następuje automatycznie. Pozostałe osoby muszą przedstawić dokumenty uprawniające do nieponoszenia opłat.

Będą one różniły się w zależności, do której grupy się zaliczamy tzn. osoby z niepełnosprawnością muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich stan zdrowia, bezrobotni powinni dostarczyć dokument z urzędu pracy poświadczający ich status, a emeryci po 60 roku życia decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku.

Źródło: oprac. za gazeta.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

14 stycznia 2022