News, Niepełnosprawność

500+ dla niepełnosprawnych. Przyznano już ponad 767,5 tys. świadczeń

Przyznano ponad 767,5 tys. świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z tej grupy 43 proc. to seniorzy powyżej 75 roku życia. Świadczenie to jest potrzebne przede wszystkim osobom, które nie mają dochodów. Osoby, które mają najniższą emeryturę czy rentę socjalną, również mogą skorzystać z tej pomocy.

Świadczenie zostało uruchomione w październiku 2019 r. Kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Od momentu uruchomienia świadczenia wpłynęło ponad 1,1 mln wniosków.

  • Do tej pory przyznano 767,5 tys. świadczeń
  • Świadczenie w pełnej wysokości, a więc 500 zł zostało przyznane dla 58 proc. ubezpieczonych.
  • 43 proc. osób, które pobierają świadczenia to seniorzy powyżej 75 roku życia.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacili świadczenia na ponad 7,5 mld zł

Ustalaniem prawa do świadczenia – na podstawie złożonych wniosków – zajmują się ZUS, KRUS i organy rentowe służb mundurowych. By móc złożyć taki wniosek osoba zainteresowana powinna posiadać jedno z orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę organu rentowego.

Osoby, które nie posiadają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, powinny w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego wydanie, wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz dokumentacją medyczną.

Źródło: MRiPS. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

2 lutego 2022