Video

Wrocław. Spotkanie z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (zawsze obchodzony jest w trzeci wtorek marca). Z tej okazji pracownicy wrocławskiego MOPS wzięli udział w spotkaniach i konferencjach.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej jest okazją do mówienia o tym, czym jest praca socjalna. Jego celem jest docenienie pracowników socjalnych i szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna, w tym poszanowanie godności drugiego człowieka.

W czwartek 23 marca Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia spotkał się z najstarszymi stażem pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

W czasie spotkania wyróżnienia otrzymali pracownicy z najdłuższym stażem (30 lat i więcej), zatrudnieni w ośrodku i w MCUS, które prowadzi Domy Pomocy Społecznej i Dzienne Domy Pomocy. Są to zarówno pracownicy socjalni, ale również inni pracownicy pomocy społecznej, którzy ich wspierają w niesieniu pomocy – pracownicy administracyjni,  techniczni, pielęgniarki i salowe… 

Zgromadzeni, najbardziej doświadczeni pracownicy obu jednostek, którzy większą część swojego życia poświęcili innym, usłyszeli słowa podziękowań od dyrektorów obu instytucji, a z rąk prezydenta Wrocławia otrzymali listy z podziękowaniami.

Źródło informacji i zdjęcia: mops.wroclaw.pl.

Videopracownicy opowiadają o pracy socjalnej 

26 marca 2023