Więzienie

Zakład Karny w Stargardzie. Resocjalizacja przez pracę

Jednym z podstawowych środków oddziaływań na skazanych jest resocjalizacja poprzez pracę. W stargardzkiej jednostce penitencjarnej jest zatrudnionych 195 osadzonych, w tym 8 osadzonych jest zatrudnionych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta.

Praca spełnia różne funkcje i pozwala realizować różne cele. Osoby skazane muszą wyrobić w sobie nawyk pracy, który pozwoli im na dostosowanie się do wymogów stawianych przez społeczeństwo. W obecnych czasach praca wymaga stałego dokształcania (w myśl uczenia się w ciągu całego życia) i podążania za trendami technicznymi. Na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na pracowników wyspecjalizowanych, posiadających konkretne, często specjalistyczne umiejętności.

Z uwagi na typ jednostki większość skazanych zatrudnionych jest na terenie jednostki, ale nie tylko. Skazani, którzy spełniają przesłanki formalne mają możliwość zatrudnienia poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta. Wykonuję pracę m.in. na rzecz Cukierni Nova w Stargardzie, Kościoła NMP Królowej Świata w Stargardzie, Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

Czterech osadzonych, pięć razy w tygodniu pomaga w hospicjum najbardziej chorym osobom w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto skazani sprzątają, wykonują prace gospodarcze, porządkowe m.in. w kuchni, pralni, na zmywaku oraz dbają o ogród.  Z obserwacji oraz rozmów ze skazanymi wynika, że praca w hospicjum robi na nich największe wrażenie. To tam uczą się pokory, sprawiedliwości, solidarności, hojności.

Już od ponad trzech lat absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny w zawodzie ślusarza zatrudnieni są odpłatnie w firmie Kuca i wykonują pracę w hali produkcyjnej, która znajduje się na terenie jednostki. Natomiast absolwenci którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny w zawodzie cukiernika są zatrudnieni odpłatnie w cukierni Nova.

 źródło: Służba Więzienna

15 kwietnia 2021