Imigranci

Wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów w Polsce

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała najnowsze dane dotyczące migracji w krajach członkowskich. Możemy z nich dowiedzieć się nieco na temat podstawowych wskaźników w 2020 roku.

Głównym celem przyjazdu do Polski w 2019 roku była praca. To właśnie w tym celu przyjechało do Polski aż 60 proc. rezydentów długoterminowych (5 700 osób). Do rodziny przyjechało 13 proc. imigrantów, a w celach edukacyjnych 6 proc.

Zdecydowana większość przyjechała do Polski z Ukrainy. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini. Podium zamykają mieszkańcy Indii. Największy przyrost w 2019 roku nastąpił wśród Ukraińców i Gruzinów. Ubyło za to Rosjan, Wietnamczyków, Chińczyków, Koreańczyków czy Turków.

Dane OECD są kolejnymi, które potwierdzają bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów w Polsce. Pokazują one, że stopa zatrudnienia wśród Polaków wyniosła w 2020 roku 68,6 proc, co było wynikiem o 0,5 pp. gorszym od średniej OECD. Z kolei wśród obcokrajowców było to aż 77,4 proc., co było jednym z najlepszych wyników wśród wszystkich państw rozwiniętych.

Pozytywną wiadomością jest też bardzo niska stopa bezrobocia, która zarówno w przypadku imigrantów jak i autochtonów była jedną z najniższym wśród całej stawki. To pokazuje, jak dobra jest obecnie sytuacja na rynku pracy w Polsce.

Praca imigrantów to duże korzyści dla nas. Z analizy naukowców wynika, że aż 13 proc. wzrostu PKB Polski w latach 2013-2018 zawdzięczamy migrantom za wschodniej granicy.

Źródło: oprac. za Obserwatorem Gospodarczym, Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

4 listopada 2021