Przemoc domowa

Wrocław. Pilotażowy projekt wspierający ofiary przemocy domowej

Osoby doświadczające przemocy mogą zmienić swoje życie. Decydując się na odejście z domu, mogą liczyć nie tylko na bezpieczne lokum dla siebie, ale również dla swoich bliskich i zwierząt. We Wrocławiu ruszył projekt, dzięki któremu mają szansę na taką pomoc.

Pilotażowy projekt

Z myślą o osobach doświadczających przemocy w rodzinie, miasto Wrocław we współpracy z pięcioma organizacjami pozarządowymi, przygotowało pilotażowy projekt pomocowy.

Dzięki niemu w sytuacji kryzysowej osoby pokrzywdzone mają natychmiast zapewnione bezpieczne miejsce pobytu na okres dwóch tygodni.

Wiele osób doświadczających przemocy obawia się odejścia od sprawcy z obawy przed tym, że nie będą miały gdzie zamieszkać. Projekt ma wspomagać w podjęciu takiej decyzji. Tu chodzi o szybką interwencję. Najważniejsze jest zapewnienie lokum na start, choćby na krótki czas, zanim zdążą znaleźć coś do wynajęcia. Osoby te mają także zapewnioną pomoc prawną i psychologiczną. W tej chwili mamy do dyspozycji dwa mieszkania z zasobu gminnego, jednak bierzemy również pod uwagę korzystanie z lokali do wynajęcia na rynku komercyjnym. Udzielamy też wsparcia hostelowego – do dwóch tygodni. Cały czas staramy się pozyskać kolejne mieszkania do tego projektu. – Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia,

Do kogo kierowane jest wsparcie

  • Wsparcie kierowane jest do mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy doświadczyli przemocy, zmuszeni zostali opuścić swój dotychczasowy dom i pozostają bez innej możliwości schronienia.
  • Na pomoc mogą liczyć również osoby z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami. Zachowana będzie także równość ze względu na płeć przy zastosowaniu proporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami, uwzględniającej oficjalne statystyki policji w dotyczące występowania zjawiska przemocy w rodzinie.
  • Wyróżniająca w programie jest możliwość objęcia wsparciem towarzyszących osób zależnych (dzieci, rodziców, rodzeństwa) oraz zwierząt.
Zależało nam na tym, aby wzmocnić dostępny system wspierania osób doświadczających przemocy we Wrocławiu, które pozostają bez schronienia. W istniejących programach kryteria nie zawsze umożliwiają pomoc wszystkim zgłaszającym się osobom. Naszym zamierzeniem jest ograniczyć je do minimum przy jednoczesnym współdziałaniu z instytucjami, które już oferują pomoc w mieście. Osoba, która może skorzystać z naszego programu nie musi mieć założonej formalnie niebieskiej karty, co często uniemożliwiało skorzystanie z jakiegokolwiek pomocy. Tym, co wyróżnia nasz program, jest także spojrzenie na sytuację osoby potrzebującej wsparcia w całościowy, holistyczny sposób. Dlatego też w programie możliwe jest wsparcie osób zależnych – nie tylko dzieci, ale też np. chorego rodzica czy niepełnosprawnego rodzeństwa. Jest to także dbałość o zwierzęta, które przecież traktuje się, jak członków rodziny. Z kolei w ośrodkach, które dotychczas niosły pomoc osobom doświadczającym przemocy, nie zawsze jest możliwość zabrania ze sobą psa lub kota. Zdarzało się, że to ograniczenie powstrzymywało krzywdzone osoby przed podjęciem decyzji o odejściu z domu, w którym mieszka również sprawca. – Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości.

Oferowane wsparcie daje czas na podjęcie decyzji o dalszym działaniu

Jak twierdzi Izabela Beno, jego istotą jest usamodzielnienie się osób, które doświadczyły przemocy. Chodzi o to, aby wzmacniać je w odzyskaniu sprawczości nad swoim życiem, czyli aby przysłowiowo „stanęły na nogi”.

Uwolnienie się od osoby stosującej przemoc jest skomplikowane z uwagi na wiele sprzężonych czynników emocjonalnych i ekonomicznych. Nam natomiast zależy, aby osoby decydujące się na uwolnienie z kręgu przemocy mogły rozpocząć życie wolne od niej, aby stały się niezależne. Tym bardziej cieszy nas współdziałanie z organizacjami i jednostkami miejskimi, które włączają się w wypracowywanie finalnego modelu wsparcia, łączącego zasoby dostępne we Wrocławiu. – Izabela Beno.

Gdzie szukać pomocy?

  • Fundacja Centrum Praw Kobiet, tel. 502 528 983, e-mail: azaranek(at)poczta.onet.pl
  • Fundacja na Rzecz Równości – Izabela Beno, tel. 608 524 832, e-mail: izabela.beno(at)gmail.com
  • Fundacja „Non Licet” Pomoc Ofiarom Przemocy W Rodzinie – Daniel Łukacki, Agnieszka Świętczak, tel. 572 108 352, e-mail: fundacja(at)nonlicet.pl
  • Stowarzyszenie „Intro”, e-mail: intro@psychotekst.pl
  • Stowarzyszenie Psychoedukacji I Terapii „Evolutio, tel. 691 487 812, e -mail: wiolakli(at)gmail.com
  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocław
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pilotaż programu potrwa do lipca 2023 roku.

Źródło: oprac. za wroclaw.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

31 maja 2022