Przemoc domowa

Wrocław Bez Przemocy. Wystartowała miejska kampania społeczna 

29 listopada wystartowała miejska kampania społeczna Wrocław Bez Przemocy. Miasto Wrocław od lat prowadzi i wspiera działania, których celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy oraz zapewnienie jej ofiarom i świadkom dostępu do różnych form pomocy – wsparcia psychologicznego, materialnego, organizacyjnego.

Przemoc może mieć różne twarze. To nie tylko przemoc fizyczna, ale i psychiczna czy emocjonalna. Miejska kampania Wrocław Bez Przemocy to szereg działań prowadzonych na rzecz nagłośnienia zjawiska przemocy i świadczenia pomocy jej ofiarom i świadkom.

Organizatorami kampanii są Wydział Zdrowia oraz Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego, a wśród partnerów akcji znaleźli się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kino Nowe Horyzonty, Pracownia Rozwoju.

Źródło: oprac. za radiorodzina.pl. Zdjęcie: fot. wroclaw.pl.

30 listopada 2022