Więzienie

Włocławek. W zakładzie karnym zorganizowano kurs zawodowy „opiekun osób starszych”

W ostatnim czasie w Zakładzie Karnym we Włocławku został zorganizowany kurs zawodowy „opiekun osób starszych” wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyło w nim sześciu osadzonych.

Szkolenie podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Pierwsza dotyczyła m.in. aspektów starzenia, podstawowej wiedzy z zakresu higieny i pielęgnacji, roli i zadań opiekuna osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, współistniejących schorzeń wieku starczego, a także żywienia seniorów. Część praktyczna natomiast zawierała wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, ogólną rehabilitację osób niepełnosprawnych, a także pomoc w leczeniu i pielęgnacji pacjentów w wieku senioralnym.

Zadaniem służby więziennej podczas odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych jest m.in. prowadzenie resocjalizacji. Jej istotnym elementem jest zdobywanie przez skazanych nowych kwalifikacji zawodowych, które przydadzą się w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Pomaga to też w ponownej adaptacji do społeczeństwa.

Źródło: oprac. za wyborcza.pl. Zdjęcie ilustracyjne –  fot. Pixabay

31 lipca 2021