Niepełnosprawność, Video

W domu nie tylko opieka, ale także praca

Praca zdalna zmieniła sytuację tysięcy pracowników, którzy opuścili biura i wykonują swoje zadania służbowe w domach. Nie wszyscy są z tego zadowoleni, zwłaszcza jeśli pracodawca rozważa na stałe utrzymanie tej formy zatrudnienia. Na pewno jednak praca zdalna okazała się bardzo korzystna dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Powód jest zasadniczy: można dzięki temu łączyć pracę zarobkową z opieką nad osobą niepełnosprawną. To zupełnie zmienia sytuację wielu opiekunów OzN.

„Wielu rodziców i opiekunów, dotyczyło to zwłaszcza kobiet, z powodu konieczności sprawowania całodziennej opieki nad dziećmi lub innymi krewnymi jest zmuszonych do rezygnacji z pracy zawodowej. Od razu powoduje to spadek dochodów wielu rodzin, gdyż zasiłki opiekuńcze czy renty socjalne często nie rekompensują strat z powodu braku w budżecie domowym comiesięcznej pensji. Natomiast przejście na pracę zdalną powoduje, że można jednocześnie zajmować się osobą niepełnosprawną i zarabiać na jej utrzymanie i całej rodziny. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że niepełnosprawność jednego członka rodziny doprowadzi do jej pauperyzacji” – tłumaczy prof. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+.

Wspieranie zatrudnienia OzN i ich opiekunów to jeden z głównych celów kampanii społecznej „Stop Barierom”, którą trzeci rok z rzędu prowadzi Fundacja Neuron +. W tym roku kampania została rozszerzona o treści dotyczące walki z pandemią koronawirusa z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, seniorów i ich rodzin.

„Całemu społeczeństwu powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej rodziców i opiekunów mogło łączyć pracę zawodową z zajmowaniem się swoimi podopiecznymi. Zapewni to bowiem tym rodzinom życie na dobrym poziomie, nie będą też oni klientami pomocy społecznej” – podkreśla prof. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+.

III edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej STOP Barierom – STOP Covid na rzecz osób z niepełnosprawnością jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: Fundacji ORLEN, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji KGHM Polska Miedź, Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego, Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Źródło: oprac. za money.pl. Zdjęcie – materiały prasowe.

22 listopada 2021