Tag:STOP Barierom

Niepełnosprawność, Video

W domu nie tylko opieka, ale także praca

Praca zdalna zmieniła sytuację tysięcy pracowników, którzy opuścili biura i wykonują swoje zadania służbowe w domach. Nie wszyscy są z tego zadowoleni, zwłaszcza jeśli pracodawca rozważa na stałe utrzymanie tej formy zatrudnienia. Na pewno jednak praca zdalna okazała się bardzo korzystna dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.  Powód jest zasadniczy: można dzięki temu łączyć pracę zarobkową…

Niepełnosprawność nie wyklucza! II edycja kampanii STOP Barierom
News, Niepełnosprawność

Niepełnosprawność nie wyklucza! II edycja kampanii STOP Barierom

Projekt STOP Barierom to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Kolejna edycja projektu koncentruje się na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i zachęceniu przedsiębiorców do zatrudniania pracowników z różnymi dysfunkcjami. Kampania zamierza też przełamywać bariery w tym obszarze, jak również dostarczać wsparcia i aktualnej oraz rzetelnej wiedzy dla pracodawców…

STOP Barierom. Druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej
News, Niepełnosprawność

STOP Barierom. Druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością – to wiodący temat drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej STOP Barierom, którą zrealizuje fundacja Neuron +. Kampania będzie prowadzona w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i społecznościowych, na portalach internetowych, a jej głównym celem jest zmiana nastawienia przedsiębiorców oraz różnych instytucji do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kampania, której elementami będą m.in….