News, Niepełnosprawność

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał 11 mln zł dofinansowania w konkursie „Uczelnia dostępna”

 

11 mln zł – tyle dostał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna”. Pozyskane w ten sposób środki posłużą do zapewnienia wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Obecnie na uczelni studiuje 717 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.

W ramach projektu rozszerzona zostanie dostępność w różnych obiektach uczelnianych, takich jak budynek Collegium Iuridicum, gdzie dotychczas nie było dostępu do biblioteki. Powstanie tam winda, podobnie będzie w modernizowanym już Collegium Heliodori, a także w budynku Collegium Novum.

Dla studentów z wadami słuchu zainstalowane zostaną tzw. pętle induktofoniczne, czyli sprzęt eliminujący niepotrzebne dźwięki zewnętrzne w budynku Wydziału Chemii, Wydziału Biologii, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Zakupione drony pozwolą niepełnosprawnym studentom na realne uczestnictwo w praktykach w terenie, nie ruszając się z miejsca. Dzięki kamerom internetowym studenci będą mogli brać udział w doświadczeniach laboratoryjnych i samodzielnie wyciągnąć wnioski. Natomiast drukarka 3D na Wydziale Matematyki i Informatyki przysłuży się studentom niedowidzącym.

Projekt zakłada również poprawę bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje się zakup wózków ewakuacyjnych do każdego z obiektów oraz opracowanie aplikacji informującej studentów o ewakuacji, a kadrę o tym, że student jest w danym miejscu i potrzebuje pomocy. Studenci z wadami słuchu informowani będą np. poprzez sygnalizację optyczną, światełko czy poduszkę wibrującą umieszczoną w akademikach.

W ramach projektu prowadzone będą także szkolenia dla pracowników kadry kierowniczej, dydaktycznej, administracyjnej oraz pracowników obsługi. Swoim zakresem obejmować będą zarówno współpracę ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami sensorycznymi, jak i tymi natury psychicznej.

Zakupione drony pozwolą realnie uczestniczyć w praktykach w terenie, nie ruszając się z miejsca. Dzięki kamerom internetowym studenci będą mogli brać udział w doświadczeniach laboratoryjnych i samodzielnie wyciągnąć wnioski. Natomiast drukarka 3D na Wydziale Matematyki i Informatyki przysłuży się studentom niedowidzącym.

Konkurs „Uczelnia dostępna” dotyczył realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Działania zaplanowane na UAM realizowane będą do 2023 roku.

źródło: UAM

4 marca 2020