News, Niepełnosprawność, Seniorzy

Efekt waloryzacji emerytur. Wyższy próg uprawniający do wypłaty 500 plus dla niepełnosprawnych

Zgodnie z tegoroczną waloryzacją, od marca najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosły do 1200 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł brutto. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 3,56 proc. przy czym podwyżka wynosi nie mniej niż 70 złotych.

Podwyżka emerytur pociągnęła za sobą podwyższenie progu uprawniającego do wypłaty 500 plus dla niepełnosprawnych. Dziś wynosi on nie 1600, lecz 1700 złotych.

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe zostały już przez ZUS wypłacone.

źródło: ZUS

4 marca 2020