News, Niepełnosprawność

Udogodnienia i przywileje osób niepełnosprawnych

Dość często jesteśmy świadkami bulwersujących zdarzeń, polegających na zajmowaniu miejsc parkingowych przewidzianych dla niepełnosprawnych (tzw. kopert), przez osoby nieuprawnione. Warto więc przypomnieć, że możliwość parkowania na „kopertach” należy do przywilejów osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą bowiem liczyć na pewne udogodnienia i przywileje, do korzystania z których uprawnia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które jest wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przypomnijmy, że przywileje, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym to między innymi właśnie owo prawo do parkowania na specjalnie oznakowanych miejscach parkingowych. Ponadto mają prawo np. do usług farmaceutycznych oraz świadczeń zdrowotnych poza kolejnością, a także do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Osobom, u których stwierdza się ograniczenie sprawności przysługują również świadczenia rentowe, usługi opiekuńcze oraz dodatki pielęgnacyjne. Dodatkowo, są one objęte ulgami podatkowymi, ulgami pocztowo-komunikacyjnymi oraz ulgami komunikacyjnymi.

Przy okazji warto przypomnieć czym jest niepełnosprawność według prawa. Są dwie definicje. Pierwsza została przyjęta w 1980 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Mówi ona, że niepełnosprawność to: „ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu”. Druga definicja niepełnosprawności opracowana w 1994 roku przez Europejskie Forum Niepełnosprawności Parlamentu Europejskiego określa osobę niepełnosprawną jako „jednostkę w pełni swych praw, znajdującą się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których, z powodu występujących u niej uszkodzeń, nie może przezwyciężać w taki sposób, jak inni ludzie”.

źródło: gazeta.pl zdrowie

11 lutego 2020