News, Niepełnosprawność

Kampania informacyjno-edukacyjna „Nauka bez Barier”

To pierwsza tego typu akcja w Polsce. Organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nauka bez Barier” jest Fundacja Neuron Plus. Jej cel to zwiększenie liczby niepełnosprawnych studentów i naukowców.

W ostatnich kilkunastu latach uczelnie zrobiły wiele, żeby przyciągnąć do siebie osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Takich osób mogłoby być jednak więcej, jeśli rektorzy zadbają o stworzenie im odpowiednich warunków studiowania, a osoby niepełnosprawne będą objęte szeroką akcją informacyjną, która pokaże im nowe możliwości życia zawodowego. Głównym narzędziem programu ,,Nauka bez Barier’’ jest strona internetowa www.naukabezbarier.pl.

Znajduje się tam kompendium wiedzy dla osób z niepełnosprawnością, środowiska akademickiego i przedsiębiorców. Portal stanowi również miejsce ułatwiające nawiązywanie współpracy biznesu i środowiska akademickiego z udziałem zespołów naukowych, których członkami mogą być też osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

źródło: Super Express

11 lutego 2020