News

Jak obliczyć dochód osoby niepełnosprawnej. MF wyjaśnia

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 13. emerytury nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Podobnie jest z alimentami na dzieci i świadczeniem uzupełniającym, określonymi w ustawie o PIT, a także z zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się zatem pod uwagę zarówno 13. emerytury (zgodnie z przepisami o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.), jak i innych dochodów:

  • alimentów na rzecz dzieci (o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT),
  • świadczenia uzupełniającego (o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a ustawy o PIT), otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • zasiłku pielęgnacyjnego.

Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r.

Źródło: infor.pl

11 lutego 2020