Jak obliczyć dochód osoby niepełnosprawnej. MF wyjaśnia
News

Jak obliczyć dochód osoby niepełnosprawnej. MF wyjaśnia

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 13. emerytury nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Podobnie jest z alimentami na dzieci i świadczeniem uzupełniającym, określonymi w ustawie o PIT, a także z zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się zatem pod uwagę zarówno 13. emerytury (zgodnie z przepisami o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.), jak i innych dochodów:

  • alimentów na rzecz dzieci (o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT),
  • świadczenia uzupełniającego (o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a ustawy o PIT), otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • zasiłku pielęgnacyjnego.

Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r.

Źródło: infor.pl

11 lutego 2020