Seniorzy

Tychy. 40-lecie Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach powstał 1 kwietnia 1982 roku, od tego czasu w tym miejscu tyscy seniorzy mogli skorzystać z opieki, wyżywienia, różnych zajęć i rehabilitacji. 5 września br. pensjonariusze, pracownicy i zaproszenie gości wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji 40-lecia ośrodka. 

Od 1990 do 2000 roku „Wrzos” stał się jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Natomiast od 1 sty­cz­nia 2000 roku jest samodzielną jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną miasta Tychy. Od tamtego czasu sukcesywnie zwiększał się zakres świadczonej pomocy.

– Nasze działania zawsze ukierunkowane są na pomoc drugiemu człowiekowi. Zarówno na wsparcie dla samym seniorów, jak i ich rodzin. „Wrzos” to miejsce, w którym nasi seniorzy mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.  Dziękuję wszystkim osobom, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa – mówi Paweł Grosman – dyrektor DDPS i dodaje: Wrzos nie funkcjonowałby bez polityki miasta i cieszę się, że tyscy seniorzy tak chętnie korzystają z naszych usług.

Realizowane są różne formy zajęć grupowych: warsztat rehabilitacji ruchowej, zajęcia z  fitoterapii, treningu umiejętności społecznych, treningu pamięci i muzykoterapia. Warsztaty są prowadzone przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb poszczególnych seniorów, co jest związane z szerokim spektrum sprawności poszczególnych pensjonariuszy.

– To świetna sprawa, że chce się Państwu wychodzić z domu, przychodzić tutaj i wspólnie spędzać czas. Jestem pod wielkim wrażeniem organizowanych dla Was zajęć, ale przede wszystkim też podziwiam Waszą aktywność.  Im dłużej będziecie aktywni, tym bardziej będziecie czuć się zdrowi i potrzebni. Pracownikom życzę, aby przez kolejne lata znajdowali w swojej pracy satysfakcję i realizowali kolejne cele, bo to one sprawiają, że praca jest przyjemnością. Bez Was wszystkich, seniorów i pracowników, byłoby to tylko miejsce. Natomiast razem tworzycie wspaniałą społeczność – tymi słowami zwrócił się do uczestników spotkania Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta miasta Tychy ds. społecznych.

DDPS „Wrzos” podejmuje również działania wspierające rodziny pensjonariuszy, w postaci udzielenia pomocy w wyszukaniu specjalistycznego wsparcia w przypadku pogorszenia sytuacji seniorów lub pomocy w umieszczeniu w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez tyski MOPS.

Działalność DDPS „Wrzos” to również zapewnienie ciepłych posiłków dla mieszkańców, objętych wsparciem innych jednostek organizacyjnych miasta. Łączna ilość przygotowanych posiłków wynosiła w I półroczu – 23 930.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”, od 8 marca zapewnia także całodzienne wyżywienie dla obywateli Ukrainy, którzy zostali czasowo zakwaterowanych na Pływali Miejskiej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach. Natomiast od 21 marca zaadaptowana zostały pomieszczenia DDPS „Wrzos” na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Do końca czerwca ze wsparcia skorzystało 41 osób.

Źródło: oprac. za umtychy,pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

6 września 2022