Przemoc domowa

Tarnów. Po ostatniej tragedii masowo napływają wnioski o Niebieską Kartę

Mieszkańcy Tarnowa masowo ubiegają się o Niebieską Kartę. Jak informuje Centrum Usług Społecznych, zainteresowanie wzrosło po tragedii, do której doszło pod koniec października (mężczyzna z zimną krwią zamordował żonę i córeczki). Od tamtej pory złożono już kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie.

Coraz więcej mieszkańców Tarnowa zgłasza się do Policji i jednostek pomocy społecznej w sprawie tzw. Niebieskiej Karty, czyli procedury wszczynanej w przypadkach stwierdzenia przemocy w rodzinie. Okazuje się, że zainteresowanie Niebieską Kartą jest większe niż kiedykolwiek.

Centrum Usług Społecznych szacuje, że w ciągu ostatnich trzech tygodni mieszkańcy złożyli już blisko 50 wniosków o Niebieską Kartę. Tę liczbę trudno oszacować, ponieważ, kolejne zgłoszenia cały czas napływają. Dla porównania w Tarnowie w ciągu roku jest wszczynanych ok. 200 takich procedur.

– Ostatnio wśród mieszkańców jest duże poruszenie. Dostajemy telefony, maile, w których osoby same się zgłaszają lub informują o niepokojących sytuacjach w swoim najbliższym otoczeniu. Pytają też, co to jest Niebieska Karta, co ona da, jakie korzyści wynikają z tej procedury. Ludzie są teraz bardziej czujni i zaczęli zwracać uwagę na to, co dzieje się na przykład w sąsiedztwie – wyjaśnia Kamila Kabat, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Źródło: oprac za eska.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

16 listopada 2022