Tag:Rybnik

Rybnik. Wsparcie dla Ukraińców
Imigranci

Rybnik. Wsparcie dla Ukraińców

Od 18 stycznia, w co drugi wtorek, w punkcie Halo!Rybnik, odbywać się będą cykliczne dyżury informacyjne dla osób posługujących się językiem ukraińskim oraz rosyjskim. W trakcie spotkań, adresowanych głównie do mieszkających w Rybniku Ukraińców, zainteresowani będą mogli uzyskać m.in. informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Rybnika. Wtorkowe spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie w…

Rybnik. Podsumowanie akcji “Czapka św. Mikołaja”
Wykluczenie społeczne

Rybnik. Podsumowanie akcji “Czapka św. Mikołaja”

18 grudnia odbył się finał 20. edycji akcji charytatywnej „Czapka Św. Mikołaja”, organizowanej przez rybnicką Młodzieżową Radę Miasta. W tym roku była to wyjątkowa edycja nie tylko ze względu na jubileusz, ale przede wszystkim na sam przebieg akcji, który różnił od poprzednich lat. Akcja przebiegła hybrydowo – młodzież działała zarówno online, jak i bezpośrednio. Wraz…

Rybnik. Bezdomni otrzymują ciepły posiłek
Bezdomność

Rybnik. Bezdomni otrzymują ciepły posiłek

Rybnickie organizacje: Stowarzyszenia im. św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki przy współpracy z wolontariuszami Stowarzyszenia Polska 2050 Ekipa Powiatu Rybnickiego, rozdają ciepłe posiłki dla osób bezdomnych. To ogromna pomoc w niełatwych, jesienno-zimowych miesiącach. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki współpracy organizacji pozarządowych z rybnickim OPS-em oraz schroniskami dla osób bezdomnych. –…

Rybnik. Szkoły będą bardziej dostępne dla niepełnosprawnych
Niepełnosprawność

Rybnik. Szkoły będą bardziej dostępne dla niepełnosprawnych

W trzech rybnickich szkołach podstawowych realizowany będzie projekt, mający na celu wyeliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności. W praktyce oznacza to budowę schodołazów, podjazdów dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, montaż przesuwanych drzwi. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu przez Rybnik środków finansowych w ramach ogólnopolskiego projektu grantowego „Dostępna Szkoła”. Z tej puli do…

Przemoc domowa

Rybnik. W ramach konkursu uczniowie zaprojektują antyprzemocowy plakat

Startuje konkurs “Nie bój się mówić o przemocy – szukaj pomocy”, którego celem jest stworzenie plakatu dotyczącego przemocy w rodzinie. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Rybniku we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół ds. Przemocy Ośrodka Pomocy w Rybniku. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na istniejący problem przemocy, jak również…

Niepełnosprawność

Rybnik. Ścieżka edukacyjna dla niepełnosprawnych z wyróżnieniem w konkursie Samorząd Równych Szans

Rybnicka „Ścieżka edukacyjna do nauki jazdy i prowadzenia wózka inwalidzkiego” otrzymała wyróżnienie w X edycji konkursu Samorząd Równych Szans, na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez samorządy. Rybnicka ścieżka edukacyjna do nauki jazdy na wózku inwalidzkim z wykorzystaniem barier, jakie na co dzień można spotkać w przestrzeni publicznej, powstała w lipcu 2019…

News, Wykluczenie cyfrowe

Zdalna szkoła. Samorządy kupują sprzęt dla uczniów

Wykluczenie cyfrowe – to problem, z którym mierzy się współczesne społeczeństwo, starając się jak najsprawniej reagować na różnice w dostępie do techniki informatycznej pomiędzy poszczególnymi grupami osób. W czasie walki z pandemią koronawirusa, kiedy to większość sfer życia codziennego przeniosła się do sieci, brak lub ograniczona możliwość korzystania z nowoczesnych form komunikacji są szczególnie uciążliwe….