Tag:Polski Ład

Seniorzy na rynku pracy
Seniorzy

Seniorzy na rynku pracy

Aktywność zawodowa seniorów była jednym z tematów drugiego dnia V Forum Wizja Rozwoju. Podczas sesji „Seniorzy na rynku pracy i uwarunkowania” sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed podkreślił, że ministerstwo dostrzega aktywność społeczną seniorów, którzy chcą dalej pracować. – Jednym z takich rozwiązań, które teraz zastosowaliśmy, dotyczące Polskiego Ładu, jest rozwiązanie:…

Polski Ład. Kluczowe poprawki przyjęte przez Sejm
Niepełnosprawność

Polski Ład. Kluczowe poprawki przyjęte przez Sejm

Rodzice niepełnosprawnych dzieci odetchnęli z ulgą. Politycy przyjęli interesującą ich poprawkę Senatu. Zamiast skomplikowanego i biurokratycznego systemu rekompensat zdecydowali się na zdroworozsądkowe zwiększenie limitu odpisu z 1 do 1,5 proc. PIT.  Zadowoleni mogą być też rodzice samotnie wychowujący dzieci, bo niekorzystne dla nich zmniejszenie odpisu kwoty wolnej zostało zmienione poprawkami na wersję z ub.r. W…

2022 to może być ostatni rok z ulgą na leki
News, Niepełnosprawność

2022 to może być ostatni rok z ulgą na leki

Wszystko wskazuje na to, że dla większości emerytów i rencistów skorzystanie z ulgi na leki będzie możliwe w tegorocznym rozliczeniu PIT po raz ostatni. Zmiany wynikają z Polskiego Ładu. I choć w samej ustawie nie znajdziemy artykułu wskazującego wprost na likwidację ulgi, w praktyce skorzystanie z niej w 2023 r., biorąc pod uwagę obecny kształt…

Police. Czy “Polski Ład” pomoże przebudować ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo?
Niepełnosprawność

Police. Czy “Polski Ład” pomoże przebudować ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo?

Przebudowę części budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego planuje Starostwo Powiatowe w Policach. Chodzi o bazę dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, która ma być zmodernizowana za ponad 12 milionów złotych. O część środków na ten cel Powiat Policki wystąpił już do „Polskiego Ładu”. – Najważniejsze w tej inwestycji będzie odnowienie budynku po byłym Wydziale Geodezji – przyznaje starosta…

Polski Ład – pomoc dla osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność

Polski Ład – pomoc dla osób niepełnosprawnych

Polski Ład wprowadził wyższą kwotę wolną od podatku – 30 tys. zł. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy obliczają podatek według skali podatkowej, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo Polski Ład rozszerzył katalog wydatków uprawniających do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wsparcie otrzymają też Zakładowy Fundusz…

RPO. Co z ulgą rehabilitacyjną dla niepełnosprawnych o niższych dochodach?
News, Niepełnosprawność

RPO. Co z ulgą rehabilitacyjną dla niepełnosprawnych o niższych dochodach?

Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku – od 1 stycznia 2022 r. jest to 30 tys. zł. Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał Ministerstwo Finansów, czy wprowadzi jakiś mechanizm kompensujący. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich…

Inicjatywa „Polski 2050”. Uładzanie “Polskiego Ładu”
News

Inicjatywa „Polski 2050”. Uładzanie “Polskiego Ładu”

Wsparcie dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz emerytów pozostających na rynku pracy przewiduje projekt ustawy podatkowej zaprezentowanej w poniedziałek w Sejmie przez Polskę 2050. “Złożyliśmy do biura Pani Marszałek nowelizację ustawy, w której przewidujemy wsparcie trzech grup najbardziej poszkodowanych na skutek Polskiego Ładu: samodzielnych rodziców, którzy zostali pozbawieni możliwości wspólnego rozliczania się…

Polski Ład. Osoby niepełnosprawne straciły prawo do ulgi
Niepełnosprawność

Polski Ład. Osoby niepełnosprawne straciły prawo do ulgi

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł spowodowało, że od niskich emerytur oraz rent nie będzie naliczany podatek dochodowy od osób fizycznych. Potocznie mówi się, że emerytury i renty do 2500 zł są wolne od podatku.  Dokładnie należałoby powiedzieć, że nie tyle są one wolne od podatku, tylko że są to dochody niepowodujące…

Polska 2050 o skutkach Polskiego Ładu dla osób niesprawnych oraz organizacji pożytku publicznego
Niepełnosprawność

Polska 2050 o skutkach Polskiego Ładu dla osób niesprawnych oraz organizacji pożytku publicznego

Polska 2050 apeluje do rządu, by naprawił błędy Polskiego Ładu w dziedzinie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz finansowania organizacji pożytku publicznego. “Negatywne skutki Polskiego Ładu odczuli już rodzice samodzielnie wychowujący dzieci, pracownicy na umowach cywilnoprawnych, 400 tys. emerytów. Niewiele się mówi, że na Polskim Ładzie stracą również osoby z niepełnosprawnościami i organizacje pożytku publicznego”. –…

Polski Ład i wpływy do ZFRON. Stanowisko organizacji zrzeszających pracodawców osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność

Polski Ład i wpływy do ZFRON. Stanowisko organizacji zrzeszających pracodawców osób niepełnosprawnych

Wpływy do zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą zmaleć łącznie o ok. 100 mln zł. Taki będzie efekt zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu. Konieczna jest zmiana przepisów, która zniweluje te negatywne konsekwencje. O ich nowelizację wspólnie wystąpiły organizacje zrzeszające pracodawców osób niepełnosprawnych: Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org) oraz…

1 2