Tag:nowelizacja ustawy

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jest podpis prezydenta
Przemoc domowa

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jest podpis prezydenta

W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dokonano nie tylko zmiany w tytule samej ustawy, ale przede wszystkim zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej. Zmianie uległ również zakres pojęciowy samej definicji, dzięki czemu…

Bez wniosku o nowe orzeczenia dotyczące niepełnosprawności. Jest podpis prezydenta
Niepełnosprawność

Bez wniosku o nowe orzeczenia dotyczące niepełnosprawności. Jest podpis prezydenta

Prezydent podpisał w środę, 15 marca br., nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z której ostatecznie wykreślono przepis, który byłby istotny dla osób niepełnosprawnych, którym w czasie pandemii automatycznie wydłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Wprowadzono go na etapie prac w Sejmie, a uchylono poprawką senacką. Ostatecznie posłowie przychylili się, by go z regulacji wykreślić….

Przedłużone orzeczenia nie stracą ważności 
Niepełnosprawność

Przedłużone orzeczenia nie stracą ważności 

Sejm, przyjmując poprawki Senatu, zdecydował ostatecznie, że w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie pojawi się przepis, który znosi ważność orzeczeń o niepełnosprawności wydłużonych automatycznie w czasie pandemii. Oznacza to, że nie trzeba na razie składać żadnego wniosku o ich ponowne wydanie. Stare przepisy, wprowadzone tzw. ustawą covidową nadal obowiązują. O ile, oczywiście, prezydent…

Nowe formy przemocy domowej
News, Przemoc domowa

Nowe formy przemocy domowej

Do etapu konsultacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.  Pomimo sukcesywnego zmniejszania się skali zjawiska przemocy domowej w Polsce istnieje konieczność wprowadzenia zmian do przepisów z zakresu przeciwdziałania przemocy mających na celu…