Tag:Federacja Konsumentów

Ukrainki potrzebują pomocy, by stać się pełnoprawnymi uczestniczkami rynku
Uchodźcy z Ukrainy

Ukrainki potrzebują pomocy, by stać się pełnoprawnymi uczestniczkami rynku

Ukrainki obecnie przebywające w Polsce nie mają dostatecznej wiedzy na temat swoich praw oraz obowiązków konsumenckich i z tego powodu są „niewidzialne” dla dużej części systemu – wynika z raportu Federacji Konsumentów. Zdaniem autorów raportu niezbędna jest kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna, która przygotowałaby uchodźczynie z Ukrainy do stania się świadomymi uczestniczkami polskiego rynku. W Polsce przebywa…

Wykluczenie cyfrowe

Opłata reprograficzna pogłębi wykluczenie cyfrowe

Komputery stacjonarne, laptopy, odtwarzacze audio-wideo, dyski do archiwizacji danych czy wreszcie telewizory. Ceny tych sprzętów mogą pójść mocno w górę. Wszystko przez tzw. opłatę reprograficzną. Ma ona być rekompensatą dla twórców, producentów i wydawców za rzekome kopiowania ich utworów. Idea opłaty jest oparta na tym, że obywatele wciąż pobierają muzykę czy filmy z internetu, często…

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe seniorów w czasie epidemii koronawirusa

Wykluczenie cyfrowe seniorów w czasie epidemii koronawirusa stało się bardziej dotkliwe niż kiedykolwiek.  Według raportu Eurostatu z 2019 roku, 40 proc. obywateli 27 państw UE w wieku 65-74 lat nigdy nie korzystało z komputera. W tym samym czasie odsetek takich osób w Polsce wynosił 62 proc., czyli o 22 punkty proc. więcej niż średnia dla…

Wykluczenie cyfrowe

Apel o rezygnację z wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów

Pandemia pogłębiła wykluczenie cyfrowe najbardziej zagrożonych grup m.in. uczniów i seniorów. To jeden z wniosków raportu Federacji Konsumentów. Z tego dokumentu (który już obszernie omawialiśmy) wynika, że blisko 5 mln Polaków w wieku 16-74 lat wciąż nie posługuje się komputerem, a jedną z istotnych barier są ceny sprzętu elektronicznego. Z kolei 50-70 tys. uczniów nie…

News, Wykluczenie cyfrowe

Raport Federacji Konsumentów. ​Pandemia COVID-19 pogłębiła skalę wykluczenia cyfrowego w Polsce

Jak wynika z opublikowanego ostatnio raportu Federacji Konsumentów na temat wykluczenia cyfrowego, pandemia pogłębiła jego skalę w Polsce. Zdaniem ekspertów dotyczy ona 2,13 mln gospodarstw tj. około 5,5 mln osób. Najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe są gospodarstwa domowe o najniższych dochodach (poniżej 2500 zł netto). Lockdown, a także pozostałe ograniczenia życia społecznego i gospodarczego wywołane…

News, Wykluczenie cyfrowe

Zdaniem Federacji Konsumentów podatek od elektroniki pogłębi wykluczenie cyfrowe Polaków

Federacja Konsumentów jest oburzona propozycją wprowadzenia nowej opłaty reprograficznej od smartfonów, tabletów, laptopów, telewizorów smart. Federacja uważa, że objęcie opłatą kolejnych grup produktów uderzy w konsumentów i zwiększy skalę wykluczenia cyfrowego Polaków, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Apeluje o przemyślenie systemu opłat reprograficznych. „Nasze oburzenie dodatkowo wzmaga fakt, że głębokie sięgnięcie do kieszeni Polaków ma nastąpić…