Przemoc domowa

Świnoujście. Kampania „Lepiej mnie kochaj niż bij”

Już po raz trzynasty w Świnoujściu organizowana jest kampania „Biała wstążka”, która będzie trwała do 26 listopada br. Organizatorem tego wydarzenia jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu.

Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej – mówi Gabriela Poniedziałek-Petruk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. 

Biała wstążka i jej noszenie jest symbolem zobowiązania do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania. W Świnoujściu pojawią się plakaty informacyjne, z których będzie można dowiedzieć się o terminach działania punktów informacyjnych prowadzonych telefonicznie przez pracowników Ośrodka.

Do seniorów zostaną skierowane ulotki dotyczące przemocy. Ulotki rozprowadzać będą instytucje działające na rzecz osób starszych. W szkołach i przedszkolach zostaną przeprowadzone warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowo uczestniczki grupy wsparcia zostaną zaproszone do uczestnictwa w zajęciach dotyczących konstruktywnych strategii radzenia sobie z emocjami.

Program Kampanii dostępny jest https://www.mopr.swinoujscie.pl/

Źródło: oprac. za szczecinskie24.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

13 listopada 2022