Niepełnosprawność

Sejny. We wrześniu otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

Wiadomo już, kto poprowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Sejnach. To Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Nowa placówka ruszy 1 września. Umowa będzie zawarta na czas od tego dnia do końca sierpnia 2027 roku.

ŚDS to placówka o zasięgu powiatowym, prowadzona z subwencją wojewody, w której docelowo dzienny pobyt znajdzie 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. To osoby potrzebujące pomocy w codziennym życiu rodzinnym i społecznym, integracji i wsparcia w zwiększeniu ich zaradności życiowej.

Pierwszeństwo w udzieleniu wsparcia będą mieli mieszkańcy Sejneńszczyzny, jednak w przypadku wolnych miejsc powiat będzie przyjmował osoby spoza terenu na podstawie umów, które zawrze z innymi samorządami.

RSNRON przejmie nowo zbudowany obiekt przy ul. Łąkowej o pow. 409,5 metrów kwadratowych. To inwestycja powiatu sejneńskiego, której całkowity koszt razem z wyposażeniem wynosi 2.791.729,63 zł.

– Na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.590.915 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego oraz 151.638,62 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – podał Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatu.

Otwarcie placówki we wrześniu zakończy wędrówkę prowadzonych przez RSNRON Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od kilku lat prowadzono rozmowy o znalezieniu budynku, w którym niepełnosprawni z Sejneńszczyzny znajdą swoje lokum i miejsce działania pracowni na stałe. Pierwotnie powiat miał przejąć od gminy Sejny i wyremontować budynek po szkole podstawowej w Berżnikach, ale do tej inwestycji nie doszło. W zamian zbudowano całkiem nowy obiekt na ul. Łąkowej.

Źródło: oprac. za sejny.net. Fot. Starostwo Powiatu.

31 lipca 2022