Seniorzy

Seniorzy w centrum uwagi Caritas

Włączenie lokalnych organizacji, wolontariuszy i sąsiadów w identyfikację problemów seniorów, tworzenie zachęt i udogodnień do korzystania z oferty kulturalnej przez osoby starsze, wspieranie opiekunów rodzinnych i nieformalnych – to niektóre z działań rekomendowanych w raporcie „Seniorzy – niewidzialni – obecni?” przygotowanym na zlecenie Caritas Polska. Tematy poruszone w dokumencie były omawiane podczas panelu senioralnego zorganizowanego przez Caritas Polska w trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły w 2050 r. 32 proc. ogółu ludności w Polsce, a 10 proc. społeczeństwa będzie miało więcej niż 80 lat. Co trzeci klient będzie seniorem, większość firm będzie zatrudniać osoby w wieku 60+, wzrośnie liczba osób starszych wymagających wsparcia. Pandemia pokazała problemy „niewidzialnych” seniorów: samotność, wykluczenie cyfrowe, ograniczenia mobilności, ubóstwo.

Powierzenie Caritas Polska organizacji panelu poświęconego tematyce senioralnej podczas Forum w Karpaczu potwierdza z jednej strony znaczenie tej tematyki w życiu społeczno-gospodarczym, z drugiej – rolę Caritas w rozwiązywaniu problemów osób starszych. Seniorzy to grupa społeczna otaczana szczególną troską przez Caritas. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Caritas diecezjalne prowadzą dla nich różnego typu placówki (domy pomocy społecznej, kluby seniora, świetlice parafialne).

Wraz z Caritas diecezjalnymi szereg programów senioralnych realizuje Caritas Polska. Najważniejszym z nich jest Karta na codzienne zakupy – we współpracy z Fundacją Biedronki, Caritas zapewnia 10 tys. seniorów karty przedpłacone umożliwiające zapłatę za zakupy o wartości 150 zł miesięcznie (kartą można płacić w sieci sklepów Biedronka, podopieczni wskazani przez Caritas diecezjalne mogą korzystać z programu przez 10 miesięcy).

W 2019 roku Caritas Polska rozpoczęła program Senior Caritas – jest to konkurs dla Caritas diecezjalnych na działania aktywizujące seniorów. Zgłaszane projekty są często związane z udziałem w życiu kulturalnym, z aktywnością fizyczną i turystyką, a także z edukacją cyfrową.

Z kolei Koperta życia Caritas to akcja zainaugurowana w listopadzie 2020 roku. Polega na wyprodukowaniu i dostarczeniu do Caritas diecezjalnych 40 tys. pakietów zawierających m.in. karty informacyjne, które po uzupełnieniu danymi o zdrowiu domownika seniora są przechowywane w lodówkach, by ułatwić działania służb medycznych w przypadkach nagłych wezwań do chorych seniorów.

Najnowszą inicjatywą Caritas Polska ukierunkowaną na pomoc seniorom, jest promocja wolontariatu senioralnego.

  • Działania Caritas na rzecz seniorów można wesprzeć:Wysyłając SMS o treści SENIOR pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)
  • Wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty: SENIOR)

Źródło: oprac. za onet. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

10 września 2021