Imigranci

Rynek pracy jest cały czas otwarty na Ukraińców

Bezrobocie w Polsce jest niskie, a biorąc pod uwagę napiętą sytuację za naszą wschodnią granicą, nasz rynek pracy jest w stanie przyjąć jeszcze sporą liczbę osób z Ukrainy – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Nasz rynek pracy każdego roku przyjmuje bardzo dużą liczbę obywateli z Ukrainy. Widzimy, że bezrobocie w Polsce jest niskie, więc cały czas mamy rynek otwarty na pracownika. Chłonność przyjmowania pracowników z Ukrainy też jest bardzo duża” – powiedziała minister Maląg.

Przypomniała, że już wcześniej zostały zmienione przepisy, które wydłużają z pół roku do dwóch lat możliwość nieprzerwanej pracy w Polsce dla obywateli z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie też wymuszonego okresu przerwy, podczas której nie można powierzać pracy obywatelom Ukrainy w ramach uproszczonej procedury.

Wydłużenie czasu pracy na oświadczeniu powoduje, że będzie wydawać się mniej dokumentów, mniej więc będą obciążone urzędy legalizujące pracę cudzoziemców. Zezwolenia na pracę będą zatem wydawane szybciej.

Polska jest też w gotowości na przyjęcie uchodźców w przypadku zaostrzenia sytuacji na Ukrainie. W powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane są programy integracyjne, które mają na celu m.in. pomoc cudzoziemcom w znalezieniu pracy, także we współpracy z powiatowymi urzędami pracy.

Szefowa resortu przywołała dane ZUS, z których wynika, że w Polsce pracuje ponad 620 tys. obywateli Ukrainy. „Z kolei nieoficjalne dane mówią, że może być ich blisko 1 mln, m.in. z tego powodu, że nie wszystkie umowy podlegają w Polsce oskładkowaniu” – dodała minister.

Jak zaznaczyła, liczba zezwoleń i oświadczeń wydawana obywatelom Ukrainy wynosi rocznie ok. 2 mln, ale należy pamiętać, że często są one wydawane na krótki czas a dany cudzoziemiec mógł mieć kilka takich dokumentów w ciągu roku.

Minister zwróciła uwagę, że Ukraińcy najczęściej pracują w branży budowlanej i przemysłowej. „W ostatnim czasie przybywa także więcej kobiet z Ukrainy do opieki nad osobami starszymi” – dodała Maląg.

Poinformowała, że w resorcie trwają także prace nad przygotowaniem nowej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, która zostanie wyodrębniona z obecnej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. „Chcemy wprowadzić pewne udogodnienia dla cudzoziemców, którzy chcą pracować w Polsce. Projekt jest obecnie na etapie przygotowawczym. Chcemy, by zmiany weszły w życie na przełomie 2022 i 2023 roku” – zapowiedziała szefowa MRiPS.

oprac. za propertynews.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 lutego 2022