Przemoc domowa. Eksmisja oprawcy w czasie epidemii
News, Przemoc domowa

Przemoc domowa. Eksmisja oprawcy w czasie epidemii

Dom nie zawsze i nie dla każdego jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii. Wiedzą o tym zwłaszcza kobiety, które utknęły z oprawcami pod jednym dachem.

W szczególnej sytuacji są rodziny, które oczekiwały na sądową decyzję w sprawie eksmisji swojego oprawcy. Przyjęta w marcu specustawa koronawirusowa początkowo zakładała wstrzymanie wykonywania wszystkich orzeczeń eksmisyjnych zapadłych przed i w czasie epidemii. Dzięki inicjatywie posłanek Koalicji Obywatelskiej, popartej głosami PiS, w ostatecznej wersji ustawy zapisano, że sprawca przemocy, wobec którego zapadł wyrok, może jednak zostać wyeksmitowany.

Gorzej sprawa wygląda ze zgłaszaniem nowych wniosków, które nie będą rozpoznawane do czasu ustania epidemii, a więc przez czas nieokreślony.

źródło: Polityka

14 kwietnia 2020