Uchodźcy z Ukrainy

Przed zimą rośnie liczba ukraińskich uchodźców wjeżdżających do Polski

Ruch na przejściach granicznych z Ukrainą znowu zaczyna rosnąć. Z danych Straży Granicznej przeanalizowanych przez Grupę Progres wynika, że w październiku br. z Ukrainy do Polski wjechało 740,7 tys. osób, tj. o 3,3 tys. więcej niż we wrześniu.

Spadła natomiast liczba Ukraińców wracających do ojczyzny – z 746,1 tys. osób we wrześniu do 729,1 tys. w październiku. Z danych Grupy Progres wynika także, że liczba kandydatów do pracy tymczasowej w Polsce wzrosła o ponad 15 proc., a patrząc na sytuację na przejściach granicznych, wzrośnie jeszcze bardziej.

Od 24 lutego br. do 6 listopada z Ukrainy do Polski wjechało w sumie 7,569 mln os. (dane Straży Granicznej), a w przeciwnym kierunku wyruszyło 5,762 mln ludzi, co oznacza, że na naszym terytorium przebywa ok. 1,807 mln Ukraińców. Najwięcej z nich przybyło do Polski w marcu, sierpniu i październiku. Jednak to początek wojny, tj. marzec br., był czasem, w którym odnotowano najwyższy poziom fali migracji ze Wschodu – 2 mln os. przekroczyło wtedy granicę z naszym krajem. W kolejnych miesiącach było ich zdecydowanie mniej (kwiecień – 661 tys. os., maj – 669 tys. os., czerwiec – 707 tys., lipiec – 722 tys. os.). W sierpniu liczba Ukraińców przekraczających granicę z Polską wzrosła do 781 tys. We wrześniu nastąpił spadek do 737,5 tys. osób.

Szala migracji przechyliła się na polską stronę w październiku, gdy więcej osób z Ukrainy przyjechało do naszego kraju (740,7 tys.), niż wyjechało z niego do Ukrainy (729,1 tys.). Trend utrzymuje się również w listopadzie (od 1 do 6 listopada – 140,1 tys. os. przyjechało do Polski, a 131,9 tys. osób wyjechało do Ukrainy). Część z nich ucieka przed ciężką zimą, która czeka naszych wschodnich sąsiadów. Do tej pory Rosja zniszczyła ok. 40 proc. ich systemu energetycznego, w tym elektrowni, elektrociepłowni i elektrowni wodnych. Problemy z dostępem do bieżącej wody, dostawami elektryczności i ciepła już widać, zwłaszcza na obszarze intensywnych działań wojennych.

Według danych MRiPS około 1,4 mln Ukraińcom nadano numer PESEL, uprawniający do świadczeń socjalnych i podjęcia pracy. Legalnie wykonuje ją większość osób ze statusem uchodźcy. Z ostatnich danych resortu wynika też, że w Polsce zatrudnionych było ponad 420 tys. z ok. 540 tys. osób w wieku produkcyjnym. Kolejni obcokrajowcy na rynku pracy pojawią się zimą.

Źródło: oprac. za egospodarka.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

9 listopada 2022